Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Goed in gesprek

Organisatiebeleid: Werkzame bestanddelen

Wat draagt binnen een organisatie bij aan een betere dialoog tussen zorgmedewerkers? De ‘werkzame bestanddelen’, elementen in het beleid die bijdragen aan optimaal professioneel communiceren, zijn: Visie, Educatie, Ruimte en rust, en Sturing ofwel management. 

Contact_Oudere_man_zorgverlener_verzorgingshuisVERS-aspecten

In iedere organisatie zijn de VERS-aspecten aanwezig. De mate waarin geeft aan in hoeverre de organisatie de dialoog in de praktijk bevordert dan wel belemmert. VERS  staat voor:

V=Visie

Dialoog en vraaggerichtheid staan in de visie of missie van de organisatie beschreven. Deze is vertaald in concrete verwachtingen en gedrag. In alle onderdelen van de organisatie weten de medewerkers wat de visie of de missie precies betekent voor hun handelen. Visie is benoembaar in een kort en krachtig  ‘motto’ waaraan de medewerkers hun gedrag en beslissingen kunnen spiegelen, zoals ‘de klant komt van rechts’, ‘ het huis is van de bewoner’.

E=Educatie

Leren en veranderen gaan samen. Dit zien we terug bij het inwerken. Medewerkers kunnen het gewenste gedrag afkijken bij collega’s die, veelal zonder dat zelf bewust te zijn, als rolmodel functioneren. Tevens zijn er vormen van reflectiemomenten (tijdens en na werk). Tot slot zet men instrumenten in als hulpmiddel (niet als doel) die ondersteunend zijn voor het met aandacht en respect (dialoog) in gesprek te zijn met bewoners, familie en met collega’s onderling.

R=Ruimte en rust

De medewerkers krijgen van collega’s en leiding ruimte voor contacten en gesprek én voor reflectie. Zijzelf geven die ruimte ook aan hun collega’s.

S=Sturing/management

De raad van bestuur, managers en teamleiders zijn inspirerend voor de medewerker. Zij hebben een coachende stijl en vervullen een voorbeeldfunctie in hoe de dialoog als basishouding er in de dagelijkse praktijk uitziet. Er is sprake van gezamenlijkheid en wederkerigheid.

Meer informatie over deze werkzame bestanddelen staat in de brochure Het goede gesprek: dialoog als basishouding in de zorg (pdf) van Vilans. De brochure is van 2009, de website www.hetgoedegesprek.nl is inmiddels integraal onderdeel van www.zorgvoorbeter.nl/communicatie-in-de-zorg alle verwijzingen naar onderdelen zijn hier te vinden. Het mailadres bestaat echter niet meer, u kunt mailen naar infozorgvoorbeter@vilans.nl.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.