Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Eten en drinken

Cijfers en kosten van ondervoeding

Naar schatting is in het verpleeghuis 15 tot 20% van de cliënten ondervoed. In de thuiszorg is dat 30 tot 40%. Bij zelfstandig wonende ouderen van 75 jaar en ouder (zonder thuiszorg) gaat het om zo’n 20%. In het ziekenhuis is 14 tot 15% van de patiënten bij opname ondervoed (zie het overzicht op de website van het Kenniscentrum Ondervoeding). Gebleken is dat de percentages ondervoede mensen dalen in instellingen waar aandacht is voor screening en behandeling van ondervoeding.

Draag je als zorgorganisatie ook je steentje bij?

Ondervoeding wordt helaas nog regelmatig niet als zodanig herkend. Het Partnerwerk Ondervoeding Ouderen (POO) heeft een toolkit ontwikkeld om bewustwording, vroege herkenning (van risicofactoren) en tijdige, optimale behandeling van ondervoeding bij ouderen te verbeteren. Door een van deze media-uitingen te delen help je mee de bewustwording van ondervoeding te vergroten.

Download de toolkit

Gevolgen van ondervoeding

Gevolgen van ondervoeding zijn: daling van de weerstand, een grotere kans op ziekteproblemen zoals infecties, decubitus, vallen en een vertraagde wondgenezing (Correia & Waitzberg, 2003, Banks et al. 2010, Meijers et al. 2014, Shahin et al. 2010). Een toestand van ondervoeding kan leiden tot een langere opnameduur in ziekenhuizen, verhoogd medicijngebruik, toename van de zorgcomplexiteit, afname van de kwaliteit van leven en toenemende kosten. Ondervoeding gaat gepaard met hoge kosten voor de gezondheidszorg in Nederland. Zo blijkt uit onderzoek dat de jaarlijkse extra kosten voor ondervoeding in de verpleeghuissector 279 miljoen bedragen (Freijer et al. 2014, Meijers et al. 2014).

Kosten van ondervoeding

In 2014 bracht SEO Economisch Onderzoek op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD) de kosten van ondervoeding in kaart.

Ziekenhuizen waren volgens de berekening jaarlijks 1,1 miljard euro kwijt aan ondervoede patiënten. Verzorgings- en verpleeghuizen 523 miljoen. Door ondervoeding moeten mensen vaker geopereerd worden, herstellen ze langzamer en hebben ze eerder last van doorligwonden. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Ondervoeding onderschat’, uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek, op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD). De totale maatschappelijke kosten van ondervoeding worden geschat op 1,8 miljard euro per jaar. In dit onderzoek werd de totale maatschappelijke onkosten van ondervoeding doorgerekend.

Tip


Wil je weten hoe vaak ondervoeding voorkomt binnen jouw zorgorganisatie? Kijk dan bij Meten van ondervoeding in dit thema.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Marian de van der Schueren 9/1/2017

Beste Catharina,
Ik deel je mening dat het belangrijk is om heel goed op de voedingstoestand van bewoners in een verpleeghuis te letten. Ondervoeding komt bij 1 op de 3 à 4 clienten voor en blijft (te) vaak onopgemerkt
Het is heel moeilijk om zonder verdere achtergrondgegevens een mening te kunnen geven over de specifieke vraag die je stelt. Ik denk dat je dit probleem het best kunt bespreken met de behandelend arts. Er zijn altijd veel kanten aan een dergelijke zaak en er spelen ook vaak diverse medische overwegingen. Een website als deze kan zich daarover geen mening vormen.


Catharina 9/1/2017

Kan een verpleeghuis aansprakelijk gesteld worden voor overlijden door ondervoeding? Mijn tante van 93 is overduidelijk aan ondervoeding gestorven. Ik denk dat in veel verpleeghuizen het wel best wordt gevonden dat ouderen aan ondervoeding overlijden en dat daar vaak willens en wetens naar toe gestreefd wordt. Het is versterven en niemand heeft in de gaten dat het hier gewoon om een ordinaire ondervoeding gaat! Ik vind het een grote schande, dat mensen die niet meer voor zichzelf op kunnen komen overgeleverd zijn aan de willekeur van een verpleeghuis!!! Er zou per patient een vaste! coach of buddy aangesteld moeten worden om goede zorg te garanderen, zodat ondervoeding zo snel mogelijk tot het verleden gaat behoren!