Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Eten en drinken

Slikproblemen: oorzaken en gevolgen

De cliënt heeft klachten tijdens of na het slikproces. Slikproblemen doen zich bijvoorbeeld voor wanneer iemand niet meer goed kan kauwen, het eten niet meer weg kan krijgen of zich telkens verslikt. Eten en drinken worden dan vaak bezigheden waar men tegenop gaat zien in plaats van een gezellige gebeurtenis.

Direct naar:

Oorzaken van slikproblemen
Gevolgen van slikproblemen
Verslikken
Aspiratie en aspiratie-pneumonie
Dreigende verstikking

Oorzaken van slikproblemen

Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom iemand moeite heeft met eten en drinken:

 • Ouderdom
 • Neurologische problemen
 • Medicijnen
 • Conditionele problemen
 • Kanker in het hoofd-halsgebied

Ouderdom

Als iemand ouder wordt, treden er veranderingen op in het slikken. Het kauwen van voedsel verloopt langzamer en moeilijker door krachtvermindering in de kauwspieren. Het coördineren van alle bewegingen wordt lastiger. Daarnaast kunnen problemen met het gebit er voor zorgen dat kauwen moeilijker gaat. Ook worden restjes niet meer goed en automatisch weggeslikt, waardoor iemand zich sneller kan verslikken.
Ook het slikken zelf gaat moeilijker. Het afsluiten van de luchtpijp (door strottenklepje) op het juiste moment lukt niet meer helemaal. Vloeistoffen gaan als het ware te snel naar binnen voor het reactievermogen. Hierdoor verslikken ouderen zich sneller bij het drinken.

Neurologische problemen

Een beroerte, de ziekte van Parkinson of dementie bijvoorbeeld, kunnen leiden tot zogenaamde coördinatieproblemen in de slikbeweging. Het samenspel van de spiergroepen die betrokken zijn bij het slikken is verstoord. Daarnaast kan het gevoel in de mond verminderd zijn. De persoon voelt minder goed wat er in de mond of keel gebeurt. Hierdoor kan iemand zich verslikken. Bij iemand met een neurologische aandoening is het dus van belang extra alert te zijn op mogelijke slikproblemen.

Medicijnen

Bij sommige medicijnen treden slikproblemen als bijwerking op. Medicijnen kunnen de spierkracht verminderen of de coördinatie verstoren. Hierdoor gaat het kauwen moeilijker, kan de tong het voedsel minder goed verplaatsen of werkt het strottenklepje minder goed of traag. Sommige medicijnen beïnvloeden de hoeveelheid speeksel in de mond. Het doorslikken van vast voedsel wordt dan moeilijker.
Een aantal medicijnen bij psychische aandoeningen (psychofarmaca) kan Parkinsonisme, dezelfde klachten als bij de ziekte van Parkinson, veroorzaken: het kauwen en transport van het voedsel wordt dan bemoeilijkt.
Wanneer iemand medicijnen krijgt, is het belangrijk na te gaan of deze medicijnen invloed kunnen hebben op slikken, speekselvorming, spierkracht, gevoel in de tong en mondholte. Let dan extra op bij de maaltijden. Overleg met de arts of er alternatieven zijn als er sprake is van ernstige bijwerkingen.
Het slikken van de medicijnen zelf kan ook problemen geven. Mensen geven aan de medicijnen niet weg te krijgen of hebben het gevoel dat de medicijnen achter in de keel blijven hangen. De medicijnen kunnen dan het beste met appelmoes, vla of yoghurt worden ingenomen, in plaats van met water. Medicijnen mogen niet fijn worden gemaakt of uit de capsules worden gehaald. Ga met de apotheker na of er een alternatief is (een alternatieve optie zou slikgel/bevochtigingsgel kunnen zijn. Dit geeft verlichting, kalmeert en vergemakkelijkt het slikken).

Conditionele problemen

Als je weinig conditie hebt, door bijvoorbeeld een chronische aandoening of een operatie, gaat eten en drinken moeizamer. Er zijn ook medicijnen (zoals hierboven besproken) die als bijwerking een droge mond of minder spierkracht veroorzaken.

Kanker in het hoofd-halsgebied

Cytostatica (die bijvoorbeeld bij chemotherapie gebruikt wordt) heeft als bijwerking dat de speekselklieren worden geremd in de speekselafgifte. Speekselklieren kunnen onherstelbaar beschadigd worden door bestraling van een kwaadaardig gezwel in het hoofd- halsgebied, hierdoor gaat slikken moeizamer.

Terug naar boven

Gevolgen van slikproblemen

De gevolgen hiervan kunnen onder andere zijn:

 • Gewichtsverlies
 • Een verslechterde voedingstoestand waardoor de kans op decubitus (doorliggen) toeneemt
 • Longontsteking (verslikpneumonie)
 • Minder plezier bij het eten en drinken

Terug naar boven

Verslikken

Wanneer eten, drinken of speeksel in de luchtpijp komt, spreken we van verslikken. Verslikken kan voorkomen bij cliënten met of zonder reeds bekende slikproblemen. In de meeste gevallen krijgt iemand na het zich verslikken een hoestbui. Hoesten zorgt ervoor dat datgene wat in de luchtpijp is gekomen er als het ware 'uit wordt geblazen'. Wanneer iemand niet meer of alleen nog heel zwak kan hoesten, kan er voedsel in de longen terecht komen. De gevolgen van verslikken kunnen zijn: aspiratie, aspiratie-pneumonie en dreigende verstikking.

Lees wat je moet doen bij verslikken

Terug naar boven

Aspiratie en aspiratie-pneumonie

Als iemand onvoldoende kracht heeft om te hoesten en er voedsel of speeksel achter blijft in de longen kan er een longontsteking ontstaan. Deze longontsteking kan in sommige gevallen levensbedreigend zijn.
Een longontsteking die ontstaat door verslikken wordt ook wel aspiratie-pneumonie genoemd. Een aspiratie-pneumonie kan ook ontstaan door het terugvloeien van maaginhoud in de longen (reflux).

Terug naar boven

Dreigende verstikking

Wanneer door voedsel of iets anders de luchtpijp helemaal of gedeeltelijk afgesloten wordt, kan er niet voldoende lucht worden ingeademd. Hierdoor kan iemand stikken. Er is dan sprake van een gevaarlijke, levensbedreigende situatie waarin snel actie moet worden ondernomen.

De verschijnselen bij een dreigende verstikking zijn:

 • Benauwdheid
 • Hoorbare (gierende) ademhaling
 • Blauwe gelaatskleur of lippen
 • Mogelijk bewusteloosheid

Vaak ook is er sprake van angst of paniek. Dit laatste geldt niet alleen voor de persoon zelf maar ook voor omstanders. Wanneer de afsluiting niet tijdig wordt opgeheven loopt de cliënt het risico te overlijden.

Terug naar boven

Meer informatie over oorzaken en gevolgen van slikproblemen, en hoe deze te behandelen? Kijk op de website moeilijkslikken.nl.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Tim de vries 14/10/2022

Lieve Sabrina
Ik wil zo graag met je spreken via deze platform. Ik wil je een paar vragen stellen over je slik klachten.

Met vriendelijke groeten,


Jans ooms 1/4/2022

Mijn man heeft ernstige hoestbuien en veel slijm vorming. Hoest en puugt veel op een dag en ook tijdens maaltijden. Kno en longarts vinden niets.


Frits 18/8/2021

Ik word vaak een paar seconden benauwd als ik een slokje water drink. Hebben meer mensen daar last van. En wat kan de oorzaak zijn?


Marian de van der Schueren 20/1/2021

Ik lees hier regelmatig dat mensen zich zorgen maken over verschillende slikklachten. Dat snap ik helemaal. Ik adviseer u om met klachten naar de (huis)arts te gaan. Die kan verder onderzoek en/of doorverwijzen naar een logopedist, een KNO-arts, of een diëtist, afhankelijk van de bevindingen. Het is belangrijk er eerst achter te komen wat de oorzaak is van de slikklachten voordat een passende behandeling, door de juiste zorgprofessional, kan worden ingezet


Emma Michaux 19/1/2021

Mijn man is jongdement heeft slikprobleem en hoest veel tijdens t eten en s nachts
Heeft slikpneumonie gehad eet gekookt eten
En onverwachts enkele dagen later geeft hij over


Sabrina 18/1/2021

Ik moet steeds heel vaak slikken. Hoe kan dat? Iedere dag van ochtend tot avond. En ik maak steeds geluidjes in de ochtend tot in de avond, maar ik weet niet waarom dat steeds gebeurd. Het gaat automatisch, maar irritant is het wel.


Hilde Bosschers 22/6/2020

Beste Jolanda,
Mijn advies is om met de verslik-klachten naar de huisarts te gaan. Er is verder onderzoek nodig om te bepalen wat de reden is waarom je je verslikt. Omdat het verschillende oorzaken kan hebben is de behandeling niet altijd hetzelfde. Pas wanneer duidelijk is waardoor het verslikken komt, kan passende hulp worden geboden.


Jolanda 20/6/2020

Sinds een paar maanden verslik ik me iedere dag, in speeksel in voedsel in dranken. Geen ernstige vorm van verslikken maar ik moet er wel van hoesten. Ik heb verder geen problemen met eten en drinken passages verlopen goed
Maar hier maak ik me wel wat zorgen over
Het komt zo 4 a 5 x per dag voor


Praet Arlette 25/10/2018

Ik heb sinds 18 maanden een slik/passageprobleem voor vast voedsel.Na vele onderzoeken enkel zenuwbeschadiging vastgesteld. Ik kan kauwen en binnenkijken en dan begint mijn probleem.Brokjes blijven hangen.Kan iemand helpen? Ik wil zo niet verder.gr


Regina van Uffelen 30/8/2018

Beste Alia,
Deze reactie komt waarschijnlijk veel te laat, maar voor iedereen die hiermee te maken krijgt is het van belang te weten dat een logopedist degene is die naar de problematiek van het slikken kijkt en hier advies over kan geven. Het gaat dan om de lichamelijke functie van het slikken, wat gaat er technisch mis en met welke aanpassingen in de voeding of de manier van aanbieden kun je dit voorkomen. De dietist kan vervolgens meekijken om te adviseren over welke voeding hier het beste bij aansluit.


Marian de van der Schueren 6/6/2016

Beste Alia Guerin,
Helaas komt het vaak voor dat mensen met kanker nog maar heel weinig kunnen eten en drinken. Dat heeft te maken met veranderingen in de stofwisseling als gevolg van de ziekte. Door het ziekteproces komen ontstaat er een soort van ontstekingsreactie waardoor de eetlust afneemt, het eten niet meer smaakt enzovoort.
Als uw man nog wordt behandeld, dan is het belangrijk om in een goede voedingstoestand te blijven; ik zou u willen adviseren om aan de behandelend arts van uw man een verwijzing naar een diëtist te vragen, zodat hij gerichte adviezen kan krijgen om toch voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen.


Alia Guerin 4/6/2016

Mijn man heeft longkanker door roken en asbest, Hij heeft geen uitzaaingen en nu kan hij niet meer goed eten en drinken ik snap het niet.