Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Huidletsel

Voorlichting over decubitus

Voor een goede behandeling van decubitus is het belangrijk dat de cliënt en mantelzorger over de juiste kennis beschikken over de wond, de behandeling en het proces van genezing. Zorg er daarom als zorgverlener voor dat je hen informeert, instrueert én motiveert. 

De volgende punten zijn belangrijk om met de cliënt en mantelzorger te bespreken: 

 • factoren die decubitus veroorzaken en verergeren;
 • mogelijke risicoplaatsen bij de cliënt;
 • maatregelen die de cliënt en mantelzorger zelf kunnen nemen, en die de zorgverlener zal nemen;
 • hoe het proces van een normale wondgenezing verloopt;
 • de voortgang van de genezing of het gebrek daaraan;
 • tekenen en verschijnselen die de cliënt of mantelzorg moet rapporteren aan de zorgverlener.

Bereid je gesprek goed voor

Lees het zorgdossier en/of de overdracht van eerdere zorgverleners door en wees alert op:

 • verhoogd risico op huidletsel en decubitus, zoals bedlegerigheid of veel in de stoel zitten;
 • eventueel huidletsel in het verleden;
 • andere zorgproblemen die huidletsel kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld incontinentieletsel;
 • voedingstoestand.

Het gesprek met de cliënt en mantelzorger

Voer het gesprek aan de hand van de volgende 8 stappen.

Stap 1
Leg aan de cliënt het doel van het gesprek uit en stel zo nodig het doel zonodig bij als cliënten andere behoeftes of verwachtingen hebben.

Stap 2
Stem de informatie af op de ervaring en beleving van de cliënt.
 • Weet de cliënt bijvoorbeeld wat decubitus of huidletsel is?
 • Wil hij of zij dit onderwerp te bespreken of staan andere zaken meer op de voorgrond, bijvoorbeeld pijnklachten of stress?

Stap 3
Ga na of de cliënt bereid is om leefgewoontes te veranderen, en andere activiteiten uit te oefenen, bijvoorbeeld:

 • variatie in lig- en zithouding (in plaats van altijd voorkeurshouding);
 • regelmatig een stukje lopen in plaats van drie uur in de stoel zitten;
 • nieuwe schoenen kopen vanwege drukplekken;
 • voedingsgewoonten veranderen.

Stap 4
Nodig de cliënt uit om ook zelf oplossingen aan te dragen.

Stap 5
Ga na of cliënt in staat is om nieuwe activiteiten daadwerkelijk uit te voeren.

 • Heeft de cliënt bijvoorbeeld de kracht om zelf van houding te veranderen?
 • Begrijpt de cliënt wat hij/zij moet doen bij het veranderen van houding?
Stap 6
Stel zo nodig prioriteiten wat betreft de gespreksonderwerpen en schuif eventueel minder belangrijke onderwerpen door naar een volgend gesprek.

Stap 7
Maak met de cliënt duidelijke afspraken over wie, wat, wanneer doet, bijvoorbeeld:
 • de cliënt gaat zelfstandig driemaal daags stukje wandelen;
 • de mantelzorger gaat mee om nieuwe schoenen te kopen;
 • de arts schakelt een diëtiste in voor voedingsanamnese;
 • de eerstverantwoordelijke hangt een schema voor wisselhouding bij het bed.
Stap 8
Geef de cliënt schriftelijke informatie over decubitus, voeding, voetverzorging en andere zaken die interessant kunnen zijn voor de cliënt.

Afronding

 • Plan zo nodig een vervolggesprek en besteed aandacht aan de risico´s op huidletsel tijdens periodieke evaluatie.
 • Geef aan dat je zelf en je collega’s altijd bereid zijn om aanvullende informatie te geven.
 • Stel zo nodig andere disciplines op de hoogte van de gemaakte afspraken.
 • Leg de bevindingen van het gesprek vast in het zorgdossier.

V&VN Wondexpertise

Door lid te worden van de afdeling Wondexpertise van V&VN blijf je als wondprofessional op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen van het vak. Het geeft je toegang tot tijdschriften, (internationale) nieuwsbrieven, congresbezoek, netwerkmogelijkheden en de laatste stand van zaken met betrekking tot de professionalisering van je eigen beroep.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.