Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Continentie

Voorkomen van incontinentie

Een gezonde levensstijl en tijdige behandeling van hoge bloeddruk, hoog cholesterol en suikerziekte hebben onder meer effect op het voorkomen van incontinentie. Dat komt omdat incontinentie vaker voorkomt bij deze ouderdomsziekten.

Zelfstandigheid oudere bij toiletgang belangrijk

Er is een sterk verband tussen incontinentie en de zelfstandigheid van de oudere bij de gang naar het toilet. Hulpverleners kunnen helpen incontinentie te voorkomen door te helpen die zelfstandigheid van de cliënt te vergroten.

Een delier (tijdelijke verwardheidstoestand) veroorzaakt een verstoring van de zelfstandigheid. Daarom is het vroeg herkennen en behandelen van een delier van groot belang. Bij een kortdurende verstoring van de zelfstandigheid kunnen hulpverleners helpen om zo snel mogelijk een normale toiletgang te herstellen.

Als een oudere eenmaal hulp nodig heeft, kunnen mantelzorgers en hulpverleners helpen bij een zo tijdig mogelijke gang naar het toilet. Artsen kunnen helpen incontinentie te voorkomen door zich bewust te zijn van bijwerkingen van geneesmiddelen.

Praktische tips voor preventie van incontinentie

Praktisch is voor de preventie van incontinentie van belang:

 • Hanteer de leefregels zoals die worden aanbevolen ter preventie van hart- en vaat ziekten.
 • Zorg voor voldoende vochtinname (1,5 à 2 liter per dag), zodat de urine niet te veel geconcentreerd wordt en de ontlasting niet indikt.
  Belangrijk: koffie en alcohol slechts met mate, omdat deze dranken een prikkelend effect hebben op de blaas.
 • Zorg voor vezelrijke voeding om een normale darmwerking te bevorderen en wees terughoudend bij inzetten van antibiotica (in verband met verstoring van de bacteriegroei in de darm en dus ter voorkoming van diarree die daarvan weer het gevolg is).
 • Goede zorg voor diabetespatiënten ter voorkoming van de aantasting van zenuwen die de blaas- en darmwerking sturen.
 • Aandacht voor bewegen (stimuleren van deelname aan beweegprogramma’s), zodat een zelfstandige toiletgang mogelijk blijft en de darmwerking gestimuleerd wordt.
 • Zelfstandige toiletgang bevorderen. Het gebruik van incontinentiemateriaal kan een zelfstandige toiletgang bemoeilijken.
 • Zo snel mogelijk herstel van normale gang naar toilet bij ziekte en opname in ziekenhuis. Vooral zo snel mogelijk herstel van een goede zithouding op het toilet is belangrijk.
 • Zo min mogelijk gebruik van urinekatheters omdat katheters een urineweginfectie veroorzaken die weer incontinentie tot gevolg kan hebben.
 • Herken tijdig signalen van een delier, omdat ouderen tijdens een delier een verlaagd bewustzijn hebben en daarbij incontinent zijn.
 • Zo min mogelijk gebruik van laxantia, omdat door gebruik daarvan diarree kan ontstaan.
 • Gebruik van geneesmiddelen beperken en regelmatig het geneesmiddelengebruik evalueren.
 • Op tijd hulp bieden bij de gang naar het toilet.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

claudia bot 19/11/2021

Heeft iemand een tip.
dhr is continent van urine, maar heeft veel aandrang. Overdag gaat het goed en laten we hem regelmatig naar toilet gaan.
In de nacht treffen we dhr regelmatig in een nat bed aan of bij toilet met urine om zich heen. Dhr is nog mobiel.
We lopen alleen in de nacht, dus kunnen niet altijd adequeaat reageren als melding binnenkomt. Dhr is dan incontinent van urine als we uiteindelijk bij hem zijn.
In de nacht krijgt dhr ook controle en heeft een optiscan. Maar vaak heeft dhr zijn incontinetie materiaal al uit en urineert in bed. Dhr heeft pyama aan, maar trekt deze uit. Over incomateriaal een onderbroek gedaan waardoor hij hem moeizamer kan uittrekken, zonder resultaat. Er wordt een zorgpyama geopperd maar dit belemmert dhr om zelfstandig naar toilet te gaan en hij dit niet zelf kan uittrekken.
Heeft iemand nog een gouden tip.


René Wassenberg 22/3/2017

Als aanvulling op "Praktische tips voor preventie van incontinentie"
-Geen plakmatten gebruiken bij mobiele cliënten .Liever inleggers.
-Terughoudend zijn met condoomkatheters of met het langdurig/continu aanleggen van een urinaal.


L.J. Grootkop 17/2/2015

Er wordt nog al gemakkelijk gesproken over snelle hulp bij vraag naar toilet.
Ik zie dagelijks dat een cliënt de hele dag zittend in een rolstoel, na zijn verzoek
om naar het toilet te gaan, steevast genegeerd wordt.
1. omdat hij zo veel moet
2. hij altijd moet altijd, zegt men als de verzorgenden zitten te eten, of koffie drinken,
3.ik rijd hem regelmatig naar het toilet en meld de verzorgenden dat hij moet..
4.als de pauze voorbij is staat men op en gaat verder met waar men mee bezig was en laat hem gewoon zitten .
5.de cliënt is een langzame beslisser, het kan maar zo zijn dat men hem een half uur op het toilet laat staan. ( vergeten ? ) of zoals men mij bij navraag verteld het was loos alarm
De cliënt is 88 jaar