Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Cliëntperspectief

De werkplaats ‘Cliëntperspectief’ richtte zich op het integreren van de wensen van de cliënt in het dagelijkse werk van zorgprofessionals in de ouderenzorg. Het doel van de werkplaats was om zorgprofessionals via prikkelende werkvormen uitdagen om cliëntgerichter te werken. Door verschillende gesprekken te voeren met cliënten, mantelzorgers en professionals zijn vier nieuwe kennisproducten ontwikkeld. 

Cliëntgericht werken in de praktijk

Steeds vaker hoor je dat het belangrijk is om in de zorg niet enkel naar de richtlijnen te kijken, maar óók naar de wensen van de cliënt. Het betrekken van de cliënt zorgt er immers voor dat de kans op succes toeneemt. Dit betekent een nieuwe manier van werken. In de werkplaats bekeken we wat dit betekent voor de praktijk en hoe we het cliëntperspectief in de thema's van Zorg voor Beter kunnen opnemen.

Resultaten

In de werkplaats zijn vier werkvormen ontwikkeld voor verschillende thema’s van het kennisplein. 

  1. Twee quizvragen met als uitgangspunt: Houd jij genoeg rekening met het perspectief van de cliënt? Een van de quizvragen gaat over het thema Goed in gesprek. De tweede quizvraag gaat over vrijheidsbeperking.
  2. Een strip voor het thema Zelfredzaamheid. De strip maakt je bewust dat het belangrijk is om telkens af te stemmen met de cliënt hoe hij of zij zou willen dat de zorg verleend wordt.
  3. Een filmpje met 8 tips van ouderen en mantelzorgers. Sommige cliënten vinden het lastig te accepteren dat ze steeds minder kunnen en geven niet graag dingen uit handen. Anderen hebben er juist moeite mee om steeds andere mensen over de vloer te krijgen. Hoe ga je daarmee om? En hoe geef je voldoende aandacht aan je cliënt? In het filmpje staan 8 tips van ouderen en hun mantelzorgers.

Naast de kennisproducten hebben we een stappenplan voor de experts van de thema’s op Zorg voor Beter opgesteld. Met dit stappenplan kunnen zij binnen hun eigen thema kijken naar de mogelijkheden om het cliëntperspectief te verwerken.

Werkwijze

In de werkplaats gingen we in gesprek met zorgprofessionals, cliëntvertegenwoordigers en cliënten. We richtten ons daarbij op twee groepen: thuiswonende cliënten en cliënten die in een zorginstelling wonen. Tijdens de gesprekken stond de vraag centraal: Wat valt jou op in het contact tussen cliënt en professional? Vervolgens organiseerden we bijeenkomsten om samen met experts van het kennisplein en de personen uit de eerdere interviews, te peilen welke prikkelende vormen het meest geschikt zijn om mee te werken. 

Op basis van deze input zijn de kennisproducten vorm gegeven.  

De werkplaats werd uitgevoerd door LOC, Zorgbelang Brabant en Vilans, met financiële ondersteuning van ZonMw.

Meer informatie

Lisa Delmée, medewerker Vilans, l.delmee@vilans.nl, 06-15660650

Lees meer op Zorg voor Beter

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.