Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Leiderschap op kwaliteit

De werkplaats ‘Leiderschap op kwaliteit: aan de slag met kwaliteitsregistraties’ nam in 2016 de bestaande kwaliteitsinformatie in verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties onder de loep. De werkplaats ontwikkelde de nieuwe methodiek 'Weet wat je meet' over beter gebruiken van kwaliteitsinformatie. Deze Zorg voor Beter-werkplaats was een gezamenlijk initiatief van V&VN en Vilans.

Aan de slag met kwaliteitsregistraties

Ga direct naar:

Resultaat van de werkplaats
Achtergrond van de werkplaats
Kwaliteitsinformatie: van betekenis op de werkvloer
Wat deden we in de werkplaats?
Deelnemers werkplaats

Resultaat: methodiek Weet wat je meet

In de werkplaats is in 2016 de nieuwe methodiek 'Weet wat je meet: aan de slag met kwaliteitsinformatie' ontwikkeld. Deze methodiek helpt je om met het zorgteam aan de slag te gaan met metingen en registraties. Leer om met deze cijfers zelf te beoordelen of de kwaliteit van de zorg op orde is of dat actie nodig is. De methodiek staat boordevol verhalen van teams, handige hulpmiddelen, filmpjes en werkvormen. Kwaliteitsverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, maar ook verzorgenden-ig die aandachtsvelder zijn kunnen er mee aan de slag. 

weet wat je meet registraties

Achtergrond van de werkplaats

Verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties verzamelen dagelijks veel informatie over kwaliteit. Een groot deel van deze informatie is bedoeld om aan anderen te laten zien dat alle zaken op orde zijn, bijvoorbeeld aan de inspectie, zorgkantoren en/of zorgverzekeraars. Verpleegkundigen en verzorgenden krijgen het resultaat van deze informatie meestal niet te zien, òf de informatie is te onduidelijk weergegeven. Zij weten dus ook niet altijd hoe het met de kwaliteit van hun team gesteld is, volgens die cijfers. Zonde van al het werk, én het is een gemiste kans.

Kwaliteitsinformatie: van betekenis op de werkvloer

In de werkplaats keken we hoe bestaande kwaliteitsinformatie voor verpleegkundigen en verzorgende op de werkvloer weer betekenis kan krijgen. Zo kunnen verpleegkundigen en verzorgenden zélf beoordelen of de kwaliteit van de zorg op orde is, of dat daarop actie moet ondernomen worden.De geleerde lessen uit deze werkplaats is omgezet in een handzame methodiek voor andere zorgteams, zodat meer teams leiderschap krijgen op kwaliteit.

Wat deden we in de werkplaats?

In de werkplaats deelden we kennis en ervaringen uit over werken aan kwaliteit op basis van registraties:

  • Welke instrumenten zijn er om kwaliteitsinformatie 'leesbaar' te maken voor verpleegkundigen en verzorgenden?
  • Hoe lukt het teams betekenis te geven aan de cijfers, grafieken uit rapporten?
  • Hoe komen teams tot verbeterthema's? Hebben zij hier zelf iets in te kiezen (eigenaarschap)? Of stuurt het management altijd?
  • Hoe lukt het de cliënt te betrekken?
  • Hoe geven teams vervolg aan eigen ‘diagnoses’?
  • Klopt het dat eigenaarschap het aan de slag gaan met verbeteringen vergroot?

In aanloop naar de werkplaats zijn verschillende voorbeelden verzameld van verpleegkundigen en verzorgenden die bezig zijn met teamkwaliteit, daarbij gebruik makend van registraties. Lees ook het verhaal van Ron Koop op de website van V&VN.

Deelnemers

Aan de werkplaats namen deel: twaalf verpleegkundigen en verzorgenden (acht uitvoerenden en vier ondersteuners/stafmedewerkers) die al met kwaliteitsregistraties aan de slag zijn gegaan. De werkplaats werd geleid door Anne Marie Vaalburg van V&VN en Sabina Mak van Vilans.

Nieuwsberichten

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.