Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Lesmateriaal: technologie acceptatie

Nieuwe technologie kan ervoor zorgen dat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Tegelijkertijd kan technologie ook ingewikkeld zijn, en zorgen voor ongemak. Wie kan ouderen hierbij helpen? En wie of wat zorgt ervoor dat ouderen technologie willen en kunnen gebruiken?

sebastiaan peek technologie ouderenSebastiaan Peek, docent en onderzoeker bij Fontys Paramedische Hogeschool en Tilburg University, deed promotieonderzoek naar de acceptatie van technologie door zelfstandig wonende ouderen. Vijftig zelfstandig wonende 70-plussers werden bezocht, bevraagd en gevolgd in hun technologiegebruik. Dit leverde een compleet beeld op van welke factoren van invloed zijn op het technologiegebruik door thuiswonende ouderen. Het gaat zowel om nieuwe slimme toepassingen en eHealth als 'ouderwetse' huishoudelijke apparaten.
Download de samenvatting van het onderzoek (pdf)

Gespreksleidraad ‘Technologie Thuis’

Op basis van het onderzoek is een gespreksleidraad Technologie Thuis (pdf) ontwikkeld. Hulpverleners, maar ook  familieleden, mantelzorgers en ouderen zelf kunnen deze gebruiken om inzicht te krijgen in eventuele weerstanden tegen het gebruik van technologie en de mogelijke oplossingen daarvoor.

Filmpjes voor zorgprofessionals

Daarnaast is een  gemaakt die als bijscholing van zorgprofessionals gebruikt kunnen worden. Ook is het mooi lesmateriaal voor zorg- & welzijnsopleidingen, en techniekgeoriënteerde opleidingen op mbo- en hbo-niveau. Het lesmateriaal bestaat uit filmpjes, leskaarten en persona’s. Het toont hoe je als zorgprofessional oudere cliënten ondersteunt bij het gebruik van (nieuwe) technologie. Er is ook een docentenhandleiding (pdf).

Voorbeeldfilmpje

In dit filmpje bezoekt een hulpverlener de thuiswonende oudere man en voert een keukentafelgesprek, gericht op alledaagse problemen die met technologie kunnen worden ondersteund of opgelost. De man heeft niet meteen behoefte aan technologische oplossingen, maar wil wel graag zijn dochter tegemoet komen...  Download de leskaart (pdf) die bij dit filmpje hoort.

https://youtu.be/if2vQ-iInr4

Fontys Paramedische Hogeschool voerde dit project samen met 14 partners uit. Lees meer over het onderzoek: Langer Thuis, wat haal je in huis op de website van Fontys.

Op Zorg voor Beter

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.