Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Lokale samenwerking

Studenten gaan vaak werken in de regio waar ze naar school gaan. Als docenten en praktijkbegeleiders sámen het onderwijs in de regio ontwikkelen, leren studenten precies dát wat ze in de praktijk nodig hebben. U vindt hier een stappenplan en een uitgebreide handreiking om het mbo-onderwijs af te stemmen op de lokale zorgbehoefte.

Samenwerking tussen zorg en onderwijs

Ervoor zorgen dat iedereen in Nederland de best mogelijke zorg krijgt. Vanuit dat uitgangspunt startte in 2015 het Zorgpact. Sindsdien zijn onderwijsinstellingen, zorgorganisaties en overheden allerlei innovatieve samenwerkingen aangegaan. In de publicatie vind je de 15 belangrijkste lessen en aanbevelingen die zij hebben opgedaan. Met deze lessen kan iedereen in de praktijk aan de slag.

De aanbevelingen zijn verdeeld in 5 thema’s:

  1. Leren in de praktijk: leren in de praktijk binnen zorgopleidingen is extra kansrijk.
  2. Zorg en technologie: technologie uitproberen leidt tot meer technologiegebruik.
  3. Samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt: er is meer leiderschap nodig op samenwerking en vernieuwing.
  4. Toenemende opleidingseisen door toename van complexe zorg. Ook is een (goede) mix van opleidingsniveaus nodig.
  5. Permanent leren: een uitdaging voor werkgever en werknemer.

Video over samenwerking zorginstellingen met onderwijs

Bekijk de video over hoe zorginstellingen Parnassia en Antes en het Albeda College succesvol hebben samengewerkt op het gebied van ambulantisering. De kennisbundels zijn tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen zorg en onderwijs.

https://vimeo.com/76689536

Marjan_van_RooyenKICK-protocollen in het onderwijs

De uitdaging voor het onderwijs is studenten voor te bereiden op de praktijk. Ook het gebruik van KICK-protocollen voor voorbehouden en risicovolle handelingen in het mbo-onderwijs overbrugt de kloof tussen onderwijs en praktijk. ‘Goede scholing aan de hand van KICK-protocollen hoort thuis in elke opleiding voor verpleegkundigen en verzorgenden’, vindt Marjan van Rooyen, docent van het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland. Al 280 zorginstellingen, en inmiddels 10 ROC's, werken met de KICK-protocollen. Lees meer over het gebruik van KICK-protocollen in het onderwijs