Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Geestelijke verzorging thuis

Sinds 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie mogelijk. Dit geldt voor alle mensen ouder dan 50 jaar, én voor patiënten in de palliatieve fase (inclusief naasten). Inmiddels zijn steeds meer geestelijk verzorgers actief in de thuissituatie.
 

Omdat het om een nieuwe regeling gaat, is er inmiddels meer informatie over beschikbaar. De geestelijke verzorging richt zich op alle mensen die in een moeilijke situatie zijn terecht gekomen. De geestelijk verzorger zal spreken over: Wat vind je belangrijk in het leven? Wat is het goede om te doen? Hoe kan ik met mijn ziekte omgaan? Heeft mijn leven nog zin?

Van christen tot hindoe

Bij geestelijke verzorging spelen religie en levensbeschouwing vaak mee. De geestelijk verzorger werkt voor iedereen die daar behoefte aan heeft. In totaal zijn er acht achtergronden van waaruit geestelijke verzorging vanuit deze subsidieregeling wordt geboden: algemeen (SING), boeddhistisch, hindoe, humanistisch, islamitisch, joods, katholiek en protestants.

Nieuwe website Geestelijke verzorging

De site Geestelijkeverzoring.nl is een goed startpunt voor het vinden van een geestelijk verzorger: voor bij de cliënt thuis of in een zorginstelling. Er is veel informatie te vinden voor mensen met levensvragen én voor professionals. Ook praktische vragen komen aan de orde. Je hebt bijvoorbeeld geen doorverwijzing van de huisarts nodig. Voor mensen ouder dan 50 jaar worden een aantal gesprekken vergoed via een Centrum voor Levensvragen. Kijk op deze kaart voor een Centrum voor Levensvragen in de buurt. Als er geen Centrum voor Levensvragen bij jou in de buurt is, dan kun je contact opnemen met het Netwerk Palliatieve Zorg. De bekostiging voor geestelijke verzorging thuis loopt via het Netwerk Palliatieve Zorg. Dit betekent overigens niet dat geestelijke verzorging alleen voor mensen met palliatieve zorg is. Website: www.geestelijkeverzorging.nl

Regionale initiatieven rond levensvragen en zingeving 

Een ander startpunt voor ondersteuning op het gebied van zingeving en levensvragen is het Platform Regionale Initiatieven Levensvragen (PRIL). De initiatieven bieden ondersteuning aan vitale en kwetsbare thuiswonende ouderen. In dit overzicht van regionale initiatieven vinden professionals en vrijwilligers in de ouderenzorg een passend initiatief bij hen in de buurt. 

Inventarisatie Geestelijke Verzorging Thuis /1e lijn

In opdracht van ZonMw maakte de Universiteit voor Humanistiek een inventarisatie van initiatieven en mogelijkheden van geestelijke verzorging in de eerste lijn. Het overzicht helpt professionals in de eerstelijnszorg en het sociaal domein om het wiel niet opnieuw uit te vinden. Zij kunnen rondom een thema, doelgroep of beroepsgroep op zoek gaan naar wat er al is aan projecten, interventies, scholing, materialen en onderzoek en daarop kunnen voortbouwen. De publicatie geeft een overzicht van:

  • Begeleidingsprojecten en interventies
  • Scholingen en lesmateriaal
  • Instrumenten en materialen
  • Onderzoek en publicaties
  • Richtlijnen, kwaliteitsstandaarden en handleidingen 

Ook instellingen, netwerken en platforms zijn geïnventariseerd en gebundeld (zie bijlagen). De inventarisatie is niet uitputtend en doet ook geen uitspraken over de kwaliteit van de initiatieven of materialen. 

Download Inventarisatie Zingeving en Geestelijke Verzorging Thuis/Eerstelijn (pdf)

Voor professionals: veelgestelde vragen

Alle feiten en veelgestelde vragen door professionals over de subsidieregeling geestelijke verzorging in de eerste lijn staan verzameld op de website van stichting Fibula. Zo vind je er antwoord op vragen rondom de opstart van een Centrum voor Levensvragen, de kwaliteitseisen waar geestelijk verzorgers in de eerste lijn aan moeten voldoen, informatie over financiering.

Factsheet Subsidieregeling geestelijke verzorging

Agora maakte een Factsheet met informatie over de ‘Subsidieregeling geestelijke verzorging in de thuissituatie Met informatie over:

  • Voor wie is de regeling bedoeld?
  • Waar moeten geestelijk verzorgers aan voldoen?
  • Welke activiteiten komen voor vergoeding in aanmerking?
  • Welke tarieven worden als richtlijn gehanteerd? 

Download deze factsheet (pdf) van Agora

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer