Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Medicatieveiligheid

Video's over medicatieveiligheid

De bovenste 4 video's gaan over de Veilige Principes in de praktijk. Daaronder staan andere video's over medicatieveiligheid in de langdurige zorg. 

Veilige principes en de rol van de cliënt

https://vimeo.com/191962558

Dit animatiefilmpje (2 min.) van het Platform Medicatieveiligheid laat zien wat de cliënt zelf kan doen om veilig medicatie te gebruiken. De zorgmedewerker kan het filmpje gebruiken als basis voor het gesprek met de cliënt over medicatieveiligheid. Dit filmpje kan ook vertoond worden op lichtkranten van zorginstellingen, wachtkamers van huisartsen en apotheken. Bekijk ook de 8 informatiekaarten voor cliënten

Veilige principes – samenwerking in de medicatieketen

https://vimeo.com/191962548

Bij medicatie zijn veel mensen betrokken: de cliënt (en mantelzorger), arts, apotheker, en ook een zorgmedewerker als de cliënt hulp nodig heeft bij medicatie. De Veilige principes beschrijven hoe professionals in de medicatieketen kunnen samenwerken voor een veilig medicatieproces. Dit animatiefilmpje (2 min.) van het Platform Medicatieveiligheid laat zien wie wat moet doen en dat je niet zonder samenwerking kunt.

De bedoeling van de Veilige principes

https://vimeo.com/191962526

Wat wordt nu precies bedoeld met de Veilige principes in de medicatieketen? De bedoeling is dat je het principe begrijpt, zodat je in elke situatie op een professionele manier kunt afwegen wat je het beste kunt doen. Dat is dus iets anders dan het standaard toepassen van regels 'omdat het nu eenmaal moet'. Dit animatiefilmpje (1,5 min.) van het Platform Medicatieveiligheid laat zien dat principes vragen om een afweging bij professionals in de medicatieketen: wat is nú veilig om te doen? En op basis waarvan maak je die afweging?

Zoekinstructie Veilige principes

In de interactieve pdf-versie van de Veilige principes staat veel informatie over medicatieveiligheid. In dit filmpje zie je hoe je gemakkelijk informatie kunt vinden die voor jou van belang is. Je vraagt je als zorgmedewerker bijvoorbeeld af: mag een cliënt de dubbele controle doen? De animatie laat stapsgewijs zien hoe je die informatie kunt opzoeken.

https://vimeo.com/328595251

Download video's van Platform Medicatieveiligheid

Als je de video's in presentaties of in het onderwijs wilt gebruiken, waar geen online verbinding beschikbaar is, kun je de video's hier ook downloaden. Klik met de rechtermuisknop op de link, en kies voor 'doel opslaan als'.

Medicatieveiligheid: waar moet je op letten?

Wees altijd alert! Als zorgmedewerker kun je fouten met medicijnen voorkomen! Dit animatiefilmpje van Zorg voor Beter (2 min) laat zien dat zorgmedewerkers een belangrijke rol spelen in het signaleren van fouten met medicijnen.

https://vimeo.com/118590126

Dit filmpje kun je heel goed met je team bekijken. En dan samen bespreken welke risicovolle situaties je tegen komt, en kijken of je met elkaar nog betere afspraken kunt maken hoe je hiermee kunt omgaan. Ook goed te gebruiken in het onderwijs.

Download video Medicatieveiligheid

Als je de video's in presentaties of in het onderwijs wilt gebruiken, waar geen online verbinding beschikbaar is, kun je de video's hier ook downloaden. Klik met de rechtermuisknop op de link, en kies voor 'doel opslaan als'.

Weblecture medicatieveiligheid

https://vimeo.com/423537338

In de weblecture van Vincent Moolenaar (27 min.), docent Nursing bij InHolland, komt het volgende aan de orde: uitleg medicatieincident, het medicatieproces, verantwoordelijkheid verpleegkundige, risicovolle patiënten, preventie, belang van incidentanalyse, stappenplan medicatieincident. Antoinette Bolscher gaat in op: houding van verzorgende en verpleegkundige, het leren van incidenten, verschil complicatie, incident en calamiteit, belang van melden van incidenten, signalerende rol van verzorgenden en verpleegkundigen.

Hulpmiddelen voor thuiszorg en instellingen

Zorgorganisaties in Zuidoost Brabant maakten korte video's (van ongeveer 2 min.) waarin zorgmedewerkers hun ervaringen delen met verschillende vernieuwingen. De video's staan op Vimeo. Verschillende video's gaan over medicatieveiligheid en de inzet van hulpmiddelen daarbij.

App voor dubbele controle

Via een speciale app kan de dubbele controle van medicijnen sneller worden gedaan.

https://vimeo.com/145845668

NB. Er zijn verschillende apps voor dubbele controle, bijvoorbeeld van Boomerweb. Belangrijk is een duidelijke instructie wat betreft werkwijze en privacy. De gegevens moeten via een beschermde server worden verzonden. Dit mag nooit via een privé telefoon. Daarnaast moet het systeem gekoppeld zijn aan het cliëntdossier zodat de controle foto en verifiëring goed worden gearchiveerd. 

Thuiszorg werkt samen met apothekers

Door betere afspraken met apothekers, waaronder een regionaal protocol, werkt deze thuiszorgorganisatie aan medicatieveiligheid. Ook kon de registratielast worden verminderd.

https://vimeo.com/145845685

Hulpmiddel bij medicatie voor de thuiszorg

Deze digitale medicatie-box ondersteunt bij het innemen van medicatie. De thuiszorg helpt bij het invoeren van een nieuwe medicatierol.

https://vimeo.com/145845669

Medicatie in een instelling

In deze Brabantse instelling krijgt één iemand de taak om medicatie uit te delen.

https://vimeo.com/145845680

Beeldbellen in verband met medicatie

Beeldbellen kan ook worden in gezet om te controleren of de cliënt de medicatie heeft ingenomen.

https://vimeo.com/145845671

E-learning voor mantelzorgers

Een zorgorganisatie ontwikkelde een e-learning waardoor mantelzorgers medicijnen beter kunnen controleren

https://vimeo.com/145845674

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.