Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Onderwijs

Beroepscompetentieprofielen vernieuwd 21/04/2016

De beroepscompetentieprofielen (BCP's) voor mbo-verpleegkundige en verzorgende-IG in de VVT zijn aangepast. Deze zijn nu weer volledig actueel na de veranderingen in de zorg. Ze ondersteunen de deskundigheidsbevordering van de zittende medewerkers en de aansluiting van het onderwijs op ons werkveld. Een overzicht van de aanpassingen.

De vernieuwde BCP's beschrijven, in het licht van de veranderingen in de zorg, een aantal nieuwe aspecten van het werk. Er is aandacht voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid, aspecten van het langer thuis blijven wonen en complexere zorg, en technologische ontwikkelingen.

Download de beroepscompetentieprofielen van de website van de stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid VVT:

Technologische ontwikkelingen

Technologische (ict)-ontwikkelingen zijn aan de orde van de dag. Denk bijvoorbeeld aan eHealth toepassingen, hulpmiddelen bij zelfmanagement en zorg op afstand. Het gaat om vernieuwingen die direct ingrijpen in het zorgproces, en die planning en verantwoording makkelijker maken. Beide ontwikkelingen hebben invloed op de gevraagde competenties van verzorgenden en verplegenden.

Ondersteunen zelfredzaamheid

Veel van de inzet van de verpleegkundige niveau 4 en verzorgende-IG is erop gericht om de cliënt zelfredzamer te maken en het informele netwerk te coachen en ondersteunen. In het BCP is dit doel nu ook expliciet vermeld en uitgewerkt.

Daarnaast wordt er meer gevraagd van geriatrische revalidatiezorg doordat men langer thuis blijft wonen en er vaker sprake is van comorbiditeit (het gelijktijdig vóórkomen van verschillende stoornissen) bij cliënten.

Bovendien krijgen zorgvragers te maken met de verschillende wetgeving en consequenties in bekostiging. Hierdoor moeten verzorgenden-IG en verpleegkundigen meer dan vroeger goede voorlichting kunnen geven of tijdig andere professionals inschakelen. Ook hier is expliciet aandacht voor in het aangepaste BCP.

Over Beroepscompetentieprofielen

Wat is het bestaansrecht van een Beroeps- en Competentieprofiel

In het beroepsprofiel staat hierover: Met een beroepscompetentieprofiel wordt aangegeven dat er behoefte bestaat aan een beroep en wat die behoefte precies is in taken en competenties. Het geeft een beeld van de beroepsuitoefening in de volle breedte. Op grond daarvan is een beroepscompetentieprofiel een essentiële bron voor het ontwikkelen van onderwijs dat optimaal aansluit op de beroepspraktijk.

Voor wie is een BCP bedoeld?

  • Opleiders
  • Studenten
  • HRM
  • Zorgmedewerkers

Tevens kan het beroepscompetentieprofiel worden ingezet als:

  • Instrument voor personeelsbeleid, zoals werving en selectie, personeelsontwikkeling, beloningsbeleid, loopbaanplanning en -ontwikkeling, functiebeschrijving en functiewaardering;
  • Referentiekader voor de (ervaren) mbo-verpleegkundige om haar eigen functioneren te toetsen, te ontwikkelen en te onderhouden;
  • Middel in discussies over de ontwikkeling en positie van het beroep;
  • Bron voor voorlichting en informatie voor de toekomstige mbo-verpleegkundige in de branche VVT.

Hoe moet een BCP gebruikt te worden?

Het beroepscompetentieprofiel kan worden gebruikt om input te geven aan de opleiding voor toekomstige beroepsbeoefenaren. Het toont aan dat de arbeidsmarkt behoefte heeft aan mbo-verpleegkundige. Op ROC’s wordt vaak gebruik gemaakt van de BPC’s. Aan de hand daarvan richt de ROC dan het onderwijs en het curriculum in.

Lees meer

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer