Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Samenwerken in de wijk

Richtlijn en stappenplan brengt hulp aan mensen die zorg mijden dichterbij 22/07/2022

Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen te maken krijgen met cliënten die geen zorg willen, maar het wel nodig hebben. Hoe ga je daarmee om? En hoe krijg je mensen in beeld die zorg mijden? De richtlijn 'Zorgmijding in de eerste lijn' biedt hier handvatten voor.

Waarom een richtlijn?

Verpleegkundigen en verzorgenden in de eerste lijn ervaren knelpunten die te maken hebben met zorgmijding. Zo is vaak onduidelijk wat risicofactoren zijn, hoe zorgmijding kan worden voorkomen en welke interventies geschikt zijn bij zorgmijding. Deze richtlijn helpt hen zorgmijding te herkennen én geeft ze concrete handvatten om ermee aan de slag te gaan.

Hoe is de richtlijn ontwikkeld?

Een werkgroep met daarin verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, cliëntvertegenwoordigers, maar ook sociaal werkers en een huisarts heeft de belangrijkste knelpunten geïnventariseerd. Vragen die daaruit voorkwamen werden beantwoord met hulp van onderzoek, literatuur en focusgroepen. Ook heeft de achterban commentaar gegeven.

De richtlijn Zorgmijding in de eerste lijn is in samenwerking met V&VN en met financiering van ZonMw ontwikkeld door het Trimbos instituut.

Meer weten?

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Laura 26/7/2022

Is er of komt er ook een handreiking voor binnen de intramurale zorg?
Zelf ben ik werkzaam op een beschermde woonvorm, waarbij mensen ook zorgmijden. Graag willen wij wel de juiste zorg bieden, zonder dat het onvrijwillige zorg wordt.

Laura, Regie-verpleegkundige


Cyta 26/7/2022

Laten we vooral niet uit het oog verliezen dat mensen regie hebben over hun eigen leven wat wij daar ook van vinden. Zorgmijder vind ik een denigrerende term die daar geen waarde aan doet. Mensen die anders over hun verzorging denken dan wij mogen we met respect en gelijkwaardigheid benaderen en het zou mooi zijn als dat door ons taalgebruik bekrachtigd wordt.
Cyta, begeleider gehandicaptenzorg.