Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Continentie

Doe mee: beter signaleren van urineweginfecties 06/07/2020

Hoe observeer en signaleer jij een urineweginfectie bij bewoners in het verpleeghuis die dit niet mondeling kunnen aangeven? Tegen welke problemen loop jij als verzorgende of verpleegkundige aan? Wil je meedenken over oplossingen? Doe mee aan het onderzoek van het UMC en help mee een nieuwe observatietool te ontwikkelen.

Wat is volgens jou de oplossing om de observatie van urineweginfecties bij deze ouderen te verbeteren, zodat onnodig antibioticagebruik wordt voorkomen? 

Nieuwe richtlijn voor signalering urineweginfecties

We weten dat urineweginfecties geregeld voorkomen in het verpleeghuis. Vaak wordt antibiotica voorgeschreven, terwijl 1 op de 3 antibioticakuren voor urineweginfecties onnodig zijn. Tot op heden wordt een infectie gesignaleerd op basis van aspecifieke klachten zoals verwardheid en agitatie, of vanwege een afwijkende urinestick. Dit is echter niet terecht. In 2018 is de nieuwe richtlijn over ‘Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen’ voor artsen uitgebracht (Verenso). Deze richtlijn omschrijft dat een urineweginfectie gesignaleerd moet worden op urineweginfectie-gerelateerde klachten: pijnlijke en moeilijke urinelozing, aandrang om te plassen, vaker moeten plassen, (nieuw ontstane) urine-incontinentie, pusafscheiding uit de plasbuis en/of pijn in de flanken/onderbuik. 

Echter, niet alle bewoners in het verpleeghuis kunnen deze klachten (mondeling) aangeven vanwege dementie of afasie. Dit bemoeilijkt het vaststellen van een urineweginfectie. Deze nieuwe richtlijn is veelal onbekend bij de V&V, en vraagt een omslag in verpleegkundige signalering. 

Ontwikkeling observatietool urineweginfectie (OKKO)

Het OKKO onderzoek (Observatie van urineweginfectie gerelateerde Klachten bij Kwetsbare Ouderen; Amsterdam UMC, afdeling Ouderengeneeskunde) heeft als doel om samen met verpleegkundigen en verzorgenden (V&V) werkend in het verpleeghuis, een observatietool te ontwikkelen die ondersteuning biedt bij het observeren van urineweginfectie gerelateerde klachten bij verpleeghuisbewoners. Meer informatie over het onderzoek op de website van het UMC.

Wat houdt deelname in?

Wil jij ons helpen om met jouw praktijkkennis een observatietool te ontwikkelen waardoor een urineweginfectie beter gesignaleerd kan worden bij bewoners in het verpleeghuis? 
  • Deelname aan een focus groep bijeenkomst waar de vraag centraal staat: hoe kan je in de praktijk de urineweginfectie klachten observeren? Het resultaat is een concept observatietool.
  • Je gebruikt de observatietool in de praktijk bij enkele bewoners
  • Je geeft een terugkoppeling hoe je de tool hebt ervaren en waar deze verbeterd kan worden
Deelname zal een tijdsinvestering vragen van ±5 uur verspreid over drie maanden. De focus groep zal gepland worden eind september.

Interesse in deelname? Of heb je vragen?

  • Je kunt je deelname bekend maken en/of je vragen stellen door een e-mail te sturen naar Jorna van Eijk (verpleegkundige en onderzoeker): OKKO@amsterdamumc.nl
  • Meer informatie over het onderzoek staat op de webstie van het UMC. 

Lees meer op Zorg voor Beter

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.