Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Zorg en dwang

Wet zorg en dwang gaat in 2020 in 23/01/2018

De Eerste Kamer heeft op 23 januari de wet Zorg en dwang aangenomen. De Wet zorg en dwang gaat op 1 januari 2020 in. De wet geldt niet alleen in instellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie of in kleinschalige woonvormen.

Meer tijd voor implementatie van wet

Tijdens het debat met minister De Jonge (VWS) bleek dat de plannen op voldoende steun konden rekenen. Senatoren waren tevreden met het feit dat het veld langer de tijd krijgt voor de implementatie van de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Die worden niet in 2019 maar in 2020 van kracht. Bovendien konden de bewindslieden de meeste zorgen wegnemen over het bewaken van de privacy van de patiënt enerzijds en het waarborgen van de veiligheid op straat anderzijds. Dit deden zij onder andere door een gedegen evaluatie van de uitvoering te beloven en vast te stellen dat er via Algemene maatregelen van bestuur ruimte is voor aanpassingen indien nodig.

Onvrijwillige zorg: nee, tenzij…

Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. Dat wil zeggen dat vrijheidsbeperking, of 'onvrijwillige zorg' zoals het in deze wet heet, in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel. De wet benadrukt dat onvrijwillige zorg een allerlaatste optie is. De Wet zorg en dwang gaat uit van een getrapt zorgmodel. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden voor de onvrijwillige zorg, wordt er steeds meer (externe) deskundigheid ingeschakeld om mee te denken. Deze nieuwe wet vervangt de huidige Wet Bopz.

Stappenplan

De Wet zorg en dwang beschermt cliënten tegen onvrijwillige zorg met een stappenplan waarin zorgverleners alle mogelijkheden voor vrijwillige zorg in beeld brengen. Bekijk het Stappenplan Wet zorg en dwang (pdf, sept 2019). Let op: Het stappenplan kan je wel nu al helpen om het proces zorgvuldig aan te pakken, maar het is nog niet verplicht om helemaal zo te werken.

Drie samenhangende wetten

De Eerste Kamer debatteerde met de ministers Hugo de Jonge (VWS), Sander Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) over drie wetsvoorstellen: de Wet zorg en dwang voor psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet forensische zorg. De Eerste Kamer behandelde de drie genoemde wetsvoorstellen gezamenlijk vanwege de nauwe onderlinge verwevenheid.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer