Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Regeldruk

Samen leren en verbeteren in de zorg 11/02/2021

Hoe volgen zorgprofessionals de resultaten van hun werk en wat betekent dit voor zinvolle monitoring? IWW en Movisie onderzochten de gebruikte monitoringsystemen en de manier waarop organisaties die inzetten. Dat biedt volop aanknopingspunten om het registreren zinvoller te maken. Ook met behoud van de huidige instrumenten.

‘Het initiatief voor registreren moet liggen bij zorgverleners die verantwoording afleggen en niet bij de partijen die verantwoording vragen.’ Dat stelde De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in haar rapport Blijk van Vertrouwen (2019). Hoe vanzelfsprekend deze stelling ook klinkt, het is verre van gangbare praktijk. Vaak wordt monitoring van bovenaf bepaald en lijkt vooral ingestoken vanuit controle. Veel professionals zien registreren daarom vooral als een administratieve last. Deze handreiking biedt antwoorden op vragen als ‘Wat en hoe registreren sociaal professionals in hun dagelijkse praktijk?' en 'Hoe kan dat zinvoller, zodat het hun werk ondersteunt in plaats van belemmert?’

Voor vragen over deze publicatie kun je contact opnemen met Barbara de Groen.

Oproep: doe mee aan het onderzoek  

Wil jouw wijkteam resultaten verbeteren door te leren van monitoringsinformatie? Meld je dan aan voor het kwalitatief (actie)onderzoek in een aantal lokale, lerende praktijken. Dat start begin 2021 vanuit de gezamenlijke kennisinstituten Movisie, Vilans en NJi.  We volgen de ervaringen van betrokkenen, en onderzoeken samen op welke manier de monitoringsinformatie benut kan worden om de praktijk te verbeteren en er van te leren.

Wanneer kun je meedoen?

Je neemt deel aan een (sociaal) wijkteam en hebt al enige ervaring met het monitoren van doelen en resultaten van cliënten/inwoners. Als team van professionals wil je de meerwaarde van het monitoren vergroten en ben je samen met je team bereid hierover het gesprek te voeren met samenwerkingspartners en met de onderzoekers. Je vindt het interessant om te verkennen op welke manier de resultaten van de individuele monitoring benut kunnen worden, voor groepen in de wijk, en voor (nieuwe) collectieve oplossingen.
Als team denken we aan een sociaal wijkteam of aan een wijkteam van bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie die dit onderwerp samen met een sociaal wijkteam of met de gemeente wil aanpakken.

Meer informatie?

Neem dan contact op met Annette van den Bosch.
Dit actieonderzoek is een vervolg op de verkenning waar dit artikel over gaat. Wil je eerst meer weten over wat er al gepubliceerd is? Bekijk de publicatie hier.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.