Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Persoonsgerichte zorg

Materialen

Er zijn veel verschillende manieren om persoonsgerichte zorg vorm te geven. Wil je ook aan de slag met persoonsgerichte zorg? Deze creatieve werkvormen, hulpmiddelen en vragenlijsten brengen je op ideeën.

Factsheet verbeteren kortdurende herstelgerichte zorg

Hoe kun je de kwaliteit van kortdurende herstelgerichte zorg verbeteren? In deze Factsheet 'Aan de slag met kortdurende herstelgerichte zorg' van ZonMW lees je 7 aanbevelingen van cliënten voor zorgverleners:

 1. Organiseer de zorg vanuit de wensen en behoeften van de zorgvrager
 2. Laat de zorgvraag leidend zijn, en niet de toegewezen zorginzet
 3. Kom tot één cliëntdossier dat ook voor de zorgvrager inzichtelijk is
 4. Creëer de omstandigheden voor optimaal herstel en revalidatie
 5. Geef de zorgvrager duidelijkheid over het zorgaanbod
 6. Blijf steeds communiceren met de zorgvrager en mantelzorger
 7. Maak de inzet van nazorg makkelijker

De aanbevelingen zijn bedoeld voor zorgverleners die werkzaam zijn in deze zorgvormen:

 • Geriatrische Revalidatie (GRZ)
 • Eerstelijns Verblijf (ELV)
 • Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntengroepen (GZSP)

Download Aan de slag met kortdurende herstelgerichte zorg (pdf, 2021, gecheckt 2022)

Tool Persoonsgerichte zorg bij Vivantes in 6 stappen

Zorgorganisatie Vivantes maakte in een ondersteuningstraject van Waardigheid en Trots een flinke slag op het gebied van persoonsgerichte zorg. Aansluiten bij de wensen van bewoners is daarbij het uitgangspunt. Wil jij persoongerichte zorg ook handen en voeten geven in jouw verpleeghuis? Download de tool Persoonsgerichte zorg bij Vivantes in 6 stappen (pdf, 2020, gecheckt 2022). Bij iedere stap lees je over wat het doel is, wie betrokken zijn, wat er nodig is en welke hulpmiddelen daarbij ingezet zijn. De 6 stappen zijn:

 • kennismaking thuis
 • warm welkom
 • bewoner leren kennen
 • wensen verschillen: kom tot een gepast compromis
 • persoonsgericht zorgleefplan en elkaar informeren
 • wensen realiseren 

Bekijk de video over de 6 stappen:

https://www.youtube.com/watch?v=9txbbGk8eNk

Creatieve werkvormen

Creatieve werkvormen kunnen je helpen om ideeën op gang te brengen en out-of-the-box te denken. Probeer deze creatieve werkvormen eens uit, je hebt er weinig materialen voor nodig:

 • Een fictief Facebook-profiel invullen met bewoners om ze beter te leren kennen. Dit levert een schat aan informatie en initiatieven op!
 • Een patient journey in kaart brengen. Wat maakt iemand mee die van zijn eigen vertrouwde omgeving verhuist naar een verpleeghuis? Dit biedt aanknopingspunten.
 • Een voetbalwedstrijd als metafoor. Welke plek of rol heeft jouw cliënt? En welke heeft de zorgverlener? Wanneer is hij trainer, wanneer is hij scheidsrechter? 
 • De appelboom. Wil je snel met elkaar helder krijgen waar je aan wilt werken? Maak gebruik van de appelboom. Wat is laaghangend fruit, wat is middenhangend en hooghangend fruit?
  Download de sheet Laaghangend fruit (pdf)
  Download de sheet Middenhangend fruit (pdf)
  Download de sheet Hooghangend fruit (pdf)

Hulpmiddelen zelfmanagementondersteuning

Ga samen met je cliënt op zoek naar wat belangrijk voor hem is en ondersteun hem bij zijn leef- en gezondheidsdoelen. Deze hulpmiddelen helpen je op weg:

Z-scan: Zelfdiagnose Zelfmanagementondersteuning Zorgprofessional

De Z-scan geeft je handvatten om zelfmanagementondersteuning in je eigen praktijk te verbeteren. De zelfdiagnose is door zowel individuele zorgverleners als door teams te gebruiken. De scan bestaat uit twee delen. In deel 1 ga je aan de slag met 36 stellingen uit 7 verschillende thema’s. In deel 2 rangschik je de antwoorden per thema in een spinnenwebdiagram. Zo kun je in één oogopslag zien op welke onderdelen je de zelfmanagementondersteuning aan cliënten in je praktijk kunt verbeteren.
Download de Z-scan 

Gesprekskaart Baas over je eigen gezondheid

Kaart waarmee je het gesprek over persoonsgerichte zorg op gang kunt brengen. Met plaatjes over o.a. voeding, beweging en stress en ruimte voor persoonlijke wensen, doelen en acties.
Download Baas over je eigen gezondheid (pdf, gecheckt 2022)

Tool Wat ertoe doet

De online tool ‘Wat er toe doet’ helpt ouderen om aan de hand van 4 vragen te verhelderen wat zij écht belangrijk vinden in het leven. De tool werkt eenvoudig en snel. Door te klikken op afbeeldingen geeft de cliënt aan wat belangrijk is. De antwoorden geven inzicht in de wensen en voorkeuren van de cliënt.
Naar de website ‘Wat ertoe doet’ (gecheckt 2022)

Vragenlijst Samenwerken aan gezondheid (PiH-NL)

Vragenlijst die in kaart brengt hoe iemand met zijn aandoening omgaan en wat zijn mogelijkheden en wensen voor zelfmanagement zijn. Samen werken aan gezondheid is een vertaling van de Partners in Health Scale (PIH). De vragenlijst is door het CBO en Vilans vertaald en aangepast aan de Nederlandse situatie.
Vragenlijst Samenwerken aan gezondheid (PiH-NL) (pdf, gecheckt 2022)

Meetinstrumenten voor de zorgpraktijk

Database met 400 meetinstrumenten voor de zorg, waaronder: vragenlijsten, performance testen, observatielijsten en functietesten. Je kunt de instrumenten filteren op functies, lichaamsregio's en aandoeningen. Ontwikkelaar: Zuyd Hogeschool, Lectoraat Autonomie en Participatie van mensen met een chronische ziekte, Faculteit Gezondheidszorg. 
Naar de website meetinstrumentenzorg (gecheckt 2022)
 

 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.