Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Persoonsgerichte zorg

Methodiek Als je het ons vraagt

De methodiek Als je het ons vraagt biedt cliënten, medewerkers en naasten de kans om gezamenlijk te reflecteren op de zorgrelatie. En om verbeteringen te bedenken en implementeren. Door middel van films en verschillende dialoogmethoden gaan zij met elkaar in gesprek.

Wat is het?

'Als je het ons vraagt’ ondersteunt cliënten, medewerkers en naasten om gezamenlijk te reflecteren op de zorgrelatie en samen verbeteringen te bedenken en te implementeren. Zij worden hierin ondersteund door films gebaseerd op de eigen ervaringen van cliënten, medewerkers en naasten en door verschillende dialoogmethoden. ‘Als je het ons vraagt’ is gebaseerd op de Experience-Based Co-Design methode.

Voor wie is het?

Op dit moment zijn er drie modules ontwikkeld:
  • Woonzorg voor mensen met psychiatrische problemen
  • Woonzorg voor mensen met een verstandelijke beperking
  • Thuiszorg voor ouderen
Er wordt nog gewerkt aan andere modules, zoals modules voor het verpleeghuis.

De films van de verschillende modules zijn ook geschikt om in te zetten in het onderwijs om reflectie met studenten op de zorgrelatie te ondersteunen.

Hoe werkt het?

Een voorbeeld van een complexe situatie

Een oudere dame vraagt de thuiszorgmedewerker haar benen niet te zwachtelen. Ze wil graag haar schoenen aankunnen omdat ze die middag de deur uit gaat voor de bingo. Niet zwachtelen brengt echter gezondheidsrisico’s met zich mee. De thuiszorgmedewerker wil aan de wens van de dame tegemoetkomen, maar de zoon die op visite is staat erop dat zijn moeder gezwachteld wordt om gezondheidsrisico’s te voorkomen.
Waarden als persoonsgerichte zorg, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven zijn belangrijk in de zorgrelatie. Maar deze waarden kunnen complex zijn in de praktijk. Het is dan niet duidelijk wat goede zorg is. Ook kunnen cliënten, zorgmedewerkers of naasten hier andere ideeën over hebben.

‘Als je het ons vraagt’ helpt jou dit soort complexe situaties bespreekbaar te maken binnen je team, met cliënten en met hun naasten. Vervolgens bedenken jullie samen hoe er binnen het team met dit soort situaties omgegaan kan worden. En wat hiervoor nodig is.

De methode bestaat uit verschillende reflectie- en co-design bijeenkomsten:
  1. Afzonderlijke groepsgesprekken: In afzonderlijke groepsgesprekken komen cliënten, zorgmedewerkers en naasten in drie afzonderlijke groepsgesprekken bij elkaar. In deze gesprekken reflecteert de groep op eigen ervaringen met de zorgrelatie, ondersteund door ervaringsfilms. Op basis hiervan kiezen de afzonderlijke groepen een verbeterthema.
  2. Gezamenlijke groepsgesprek: In een gezamenlijk groepsgesprek gaan cliënten, medewerkers en naasten met elkaar in gesprek over de verbeterthema’s die eerder tijdens de afzonderlijke groepsgesprekken zijn gekozen. Met elkaar besluiten ze aan welke verbeterthema’s ze verder willen werken.
  3. Co-design bijeenkomsten: In kleinere subgroepen werken cliënten, medewerkers en zorgprofessionals aan verbetering op de gekozen thema’s.

Wat heb je nodig?

  • De films en het overige materiaal voor de reflectie- en co-design gespreksgroepen vind je op de webpagina Video playlist (2019, gecheckt 2022) van de Erasmus School of Health Policy & Management.

Video: cliënt in de thuiszorg


Bekijk alle films met ervaringen van cliënten in de thuiszorg.

Video: medewerkers in de thuiszorg


Bekijk alle films met ervaringen van medewerkers in de thuiszorg

Video: naasten in de thuiszorg


Bekijk alle films met ervaringen van naasten in de thuiszorg

Ervaringen

Cliënten, ervaringsdeskundigen en zorgmedewerkers reageren positief op de films gemaakt voor ‘Als je het ons vraagt’. Zij herkennen zich in de films. Bekijk de films (2019, gecheckt 2022) op de website van Erasmus School of Health Policy & Management. Met de methode Experience Based Co-Design, waar ‘Als je het ons vraagt’ op gebaseerd is, zijn veel positieve ervaringen opgedaan. Leer meer over Experience Based Co-Design op pointofcarefoundation.org.uk (Engelstalige website). 

Meer informatie

Partners

  

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.