Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Persoonsgerichte zorg

Samen beslissen met kwetsbare ouderen

Hoe zorg je ervoor dat je samen met de cliënt het juiste besluit neemt? Deze 6 stappen helpen je bij gezamenlijke besluitvorming met kwetsbare ouderen. Het is een dynamisch proces: als zorgprofessional en patiënt ben je voortdurend in dialoog.

Samen beslissen met kwetsbare ouderenStap 1. Voorbereiding

Kijk naar de voorgeschiedenis van je cliënt en de acute problemen. Controleer eerder gemaakte afspraken, die kunnen behulpzaam zijn om het gesprek te openen.

Stap 2. Doelen

Leg de patiënt uit dat er een gezondheidsprobleem is en dat hij kan kiezen uit verschillende opties. Bespreek wat belangrijk is voor de cliënt: zijn waarden, levensdoelen en angsten? Bepaal wie de gesprekspartner wordt in het proces: heeft de cliënt het vermogen en de energie om de beslissingen te nemen? Zo nee, wie kan er meebeslissen namens de cliënt?

Stap 3. Keuze

Vat samen wat er in eerdere gesprekken besproken is en leg uit dat er meerdere behandelopties zijn. Formuleer samen het behandeldoel: genezing of kwaliteit van leven? Zet de problemen op een rij en bepaal samen wat voor nu het belangrijkste doel is. 

Stap 4. Opties

Bepaal aan de hand van het behandeldoel wat de opties zijn en bespreek de voor- en nadelen van elke optie: 
• Wat is de mogelijke winst?
• Wat zijn de risico’s?
• Wat betekenen de opties voor de belasting en belastbaarheid van de cliënt?

Bespreek wat de voorkeuren zijn van de cliënt. Observeer zijn reacties en benoem deze. Doorloop deze fase zo nodig enkele keren tot de patiënt klaar is om een beslissing te nemen.

Stap 5. Besluitvorming

Vraag of de cliënt er klaar voor is om een beslissing te nemen. Misschien heeft hij meer tijd nodig en heeft hij nog vragen? Formuleer samen het besluit. Het kan zijn dat de cliënt liever heeft dat de dokter het besluit neemt. Benoem dit dan expliciet en sluit aan bij de levensdoelen en waarden van patiënt.

Stap 6. Evaluatie

Vraag of de cliënt tevreden is met het genomen besluit. Staat de cliënt, of de mantelzorger, erachter? Zo niet, schakel van terug naar een eerdere fase. Zo ja, stel een behandelplan op, gebaseerd op het besluit.

Hulpmiddelen en tools samen beslissen

Wil je samen beslissen (meer) toepassen in de zorg voor jouw cliënt? Bekijk de hulpmiddelen en materialen: een e-learning, quiz, stappenplan, handige placemat, handreiking, infographic, patiëntenfolder en meer!    
Naar de hulpmiddelen en tools

Bron

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.