Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Persoonsgerichte zorg

Wat is persoonsgerichte zorg?

Persoonsgerichte zorg is zorg die is afgestemd op iemands persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. De zorgverlener benadert de persoon niet als patiënt of cliënt, maar als mens. Centraal staat de vraag: wat heeft jouw cliënt nodig om zich gezond en gelukkig te voelen?

persoonsgerichte zorgPersoonsgerichte zorg is één van de pijlers van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Wat verstaan we daar nu precies onder? In het kwaliteitskader wordt persoonsgerichte zorg omschreven aan de hand van 4 elementen:  

 1. Compassie: de cliënt ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip.
 2. Uniek zijn: de cliënt wordt gezien als mens met een persoonlijke context die ertoe doet en met een eigen identiteit die tot zijn recht komt.
 3. Autonomie: voor de cliënt is de mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden leidend, ook bij de zorg in de laatste levensfase.
 4. Zorgdoelen: iedere cliënt heeft vastgelegde afspraken over en inspraak bij de doelen ten aanzien van zorg, behandeling en ondersteuning.

Persoonsgerichte zorg zit in kleine dingen

Persoonsgerichte zorg zit vaak in kleine dingen. Als je in gesprek gaat met de cliënt en zijn naasten, komen er vaak verrassende kleine acties uit voort die echt het verschil kunnen maken.

Eerste stappen die je met de cliënt kunt zetten zijn:

 • De wens van de cliënt achterhalen.
 • Samen gesprekspunten vaststellen voor een afspraak of consult.
 • Samen gezondheids- of leefdoelen bepalen.
 • Samen een zorgplan of zorgleefplan maken.

Twee voorbeelden van persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg kan op allerlei manieren toegepast worden. Wijkgezondheidscentrum Lindenholt in Nijmegen werkt bijvoorbeeld met een ‘driegesprek’. Een gesprek waarin de huisarts, een lid van het sociaal wijkteam en een wijkbewoner samen praten over de zorgen en vragen van de bewoner. Hierdoor sluiten zorg en welzijn beter aan op de behoeften van de cliënt.

Cicero Zorggroep uit Brunssum biedt cliënten die verhuizen naar hun woonvoorzieningen een warm welkom en een goede start. Door de overgang naar de nieuwe omgeving goed voor te bereiden, voelt de bewoner zich eerder thuis. Een zorgmedewerker van Cicero gaat voorafgaand aan de verhuizing bij de cliënt op bezoek om kennis te maken. Diezelfde medewerker is aanwezig op de dag van de verhuizing om de cliënt op te vangen. Het papierwerk verdwijnt tijdens de eerste week naar de achtergrond zodat de cliënt en zijn familie kunnen wennen aan de nieuwe situatie. Deze werkwijze is voorgekomen uit het maken van een 'patient journey'.

Samen beslissen

Samen beslissen over zorg en behandeling is een van de kernpunten van persoonsgerichte zorg. De meeste cliënten geven aan dat ze willen meebeslissen. Het is aangetoond dat gezamenlijke besluitvorming leidt tot positieve resultaten als meer cliënttevredenheid, beter geïnformeerde cliënten, een hogere therapietrouw en een betere relatie tussen zorgverlener en cliënt. Lees meer over samen beslissen

Succesfactoren

De organisaties die persoonsgerichte zorg in de praktijk brengen, noemen deze uitgangspunten als succesfactoren:

 • Benut de deskundigheid van de cliënt.
 • Doe zoveel mogelijk samen met collega’s.
 • Wees creatief en durf ‘out of the box’ te denken.
 • Probeer uit, leer en stel bij.
 • Gebruik het Huis van persoonsgerichte zorg als leidraad.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Jeanny Engels 12/9/2022

Beste Matilda,

Dank voor je reactie, en fijn dat je ermee geholpen bent. Succes!

Hartelijke groet, Jeanny Engels


Matilda 9/9/2022

Beste Jeanny,
Heel erg bedankt voor u reactie. Ik heb er niet bij nagedacht dat naasten een rol kunnen spellen. De website met de tools is zeer handig. Ik kan ermee aan de slag gaan!


Jeanny Engels 30/11/2021

Beste Mathilda,
Persoonsgerichte zorg is zéker te realiseren, ook bij mensen met dementie. Dat vraagt dat zorgprofessionals goed in contact komen met mensen met dementie en hier andere methoden dan in gesprek gaan voor gebruiken. Op https://www.zorgvoorbeter.nl/levensvragen-ouderen/zingeving/dementie-zingeving vind je veel tools die hierbij helpen. Bij mensen met dementie spelen de naasten een belangrijke rol. Zij kunnen aangeven wat voor deze mensen belangrijk is (geweest). Natuurlijk kan dat veranderen in de loop der tijd. En dan is het van belang om goed te observeren wat mensen met dementie wel en niet prettig vinden. Dan komt ook voor deze mensen persoonsgerichte zorg tot stand.


Matilda 26/11/2021

is persoonsgerichte zorg te realiseren bij patiënten met dementie, gezin het feit dat veel van de patiënten niet in staat zijn om de juiste keuzes voor zichzelf te maken?


Jeanny Engels 15/6/2020

Dag Rien Heemskerk,

Als je wilt mag je me mailen om een afspraak te maken dit te bespreken. Ik wacht je reactie even af.

Met vriendelijke groet,
Jeanny Engels


Rien Heemskerk 12/6/2020

Graag contact betreffende zorg voor n nauwelijks lopende man , in royale omgeving, in onmin geraakt door huidige verzorgster.