Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Samenwerken in de wijk

Goede voorbeelden

Wat zijn goede voorbeelden van samenwerken in de wijk? Lees de verhalen van (onder meer) De Klinkenberg, de Sociale Benadering Dementie en Het Bejaardenhuis van de Toekomst.

De Klinkenberg: Spin in het web in de wijk

Zorglocatie De Klinkenberg is gericht op interactie met de wijk. Om de verbinding laagdrempelig te houden hebben ze een wijkpunt ingericht. ‘Bewoners uit de wijk kunnen hier aankloppen met hun zorgvraag,’ vertellen teamcoach Bianca van Dijk en verzorgende Eva Westerink. En een dierenweide zorgt voor contact met mensen uit de wijk. Hoe dat werkt? Dat lees je in het interview De Klinkenberg: spin in het web in de wijk (2021) op Zorg voor Beter. Bekijk ook de video over De Klinkenberg: 

https://youtu.be/IAmi7KHgbQw

Wijkverpleegkundigen werken aan wijkpreventie

Wijkpreventie gaat over het bevorderen van de gezondheid en welzijn van bewoners in een wijk, buurt of dorp. De wijkverpleegkundige kan hier een belangrijke rol in spelen. Die komt al achter de voordeur van bewoners en weet daardoor wat er speelt in de wijk. Wat doet de wijkverpleegkundige zoal aan wijkpreventie? In de Wijkkrant Wijkverpleging werkt aan wijkpreventie (pdf, 2020, gecheckt 2022) lees je hier meer over.

Wijkverpleegkundigen vertellen hoe ze in kaart brengen wat de wijk nodig heeft en hoe ze hun werk vormgeven. Ook lees je voorbeelden van wijkpreventie uit andere landen, zoals Finland, het Verenigd Koninkrijk en Cuba. In deze video vertellen wijkverpleegkundigen Hanneke van der Veen en Trudy Versluys hoe een studiereis naar Cuba hen inspireerde om hun buurt gezonder te maken:

https://vimeo.com/381144650

Voorbeelden van anderhalvelijnszorg

Anderhalvelijnszorg is zorg die voorheen door een medisch specialist in het ziekenhuis werd verleend en nu gegeven wordt aan de patiënt thuis, bijvoorbeeld in een gezondheidscentrum, (wijk)kliniek of huisartsenpraktijk. Bekijk de video’s waarin Physician Assistants (PA’s) en Verpleegkundig Specialisten (VS) vertellen over hun werk bij de 'ambuzorg', vaatkliniek, spoed(poli)kliniek, wijkkliniek en de regiopoli. 

Naar de video's over anderhalvelijnszorg op zorgmasters.nl

Sociale Benadering Dementie

Zorgorganisatie Surplus werkt volgens de Sociale Benadering Dementie, die ontwikkeld is door hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie Anne-Mei The. Deze benadering gaat uit van de mens achter de dementie. Net als ieder mens willen mensen met dementie niets liever dan het gewone leven voortzetten samen met hun dierbaren. Zij willen betekenisvolle dingen blijven doen. De Sociale Benadering Dementie zoekt naar ondersteuning en zingeving binnen de leefwereld van de cliënt. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en het gevoel erbij te horen. Surplus is gestart met de Sociale Benadering Dementie in de wijk Hoge Vucht in Breda en de kern Klundert in de gemeente Moerdijk. Van daaruit verbreden zij deze aanpak naar nieuwe wijken en kernen.

Lees meer over de sociale benadering op surplus.nl

Video: de kracht van samenwerking

Samenwerken aan goede zorg en ondersteuning voor mensen met dementie. In Bunschoten-Spakenburg geven ze het goede voorbeeld. De praktijkondersteuner: ‘Ik heb hulp gezocht, gevonden en gekregen van de thuiszorg, het maatschappelijk werk, casemanagers en specialisten ouderengeneeskunde.’ De wijkverpleegkundige: ‘We hoeven nu niet langer aan te modderen.’ En de sociaal werker: ‘Door de samenwerking zijn de lijntjes kort. Voor de cliënten maakt het niet uit met wie ze contact krijgen, we weten elkaar zo goed te vinden dat er zo snel mogelijk hulp is.’

Bekijk de video De kracht van samenwerking (2019, gecheckt 2022):

https://vimeo.com/671052440

Het Bejaardenhuis van de Toekomst

Een goed voorbeeld van samenwerking in de wijk is 'Het Bejaardenhuis van de Toekomst De Helftheuvel' in Den Bosch. Een groeiende wijk waar jong en oud prettig wonen. De missie van de wijk is: bundel de krachten van zorgmedewerkers en vrijwilligers en haal meer uit bestaande voorzieningen. Er zijn allerlei activiteiten voor en door ouderen, er is een wijkrestaurant in het gemeenschapshuis, één wijkteam met vaste zorgmedewerkers en héél veel vrijwilligers. Gastvrijheid is het motto. Veel ouderen hebben een zetje nodig. Vrijwilligers die bij de oudere wijkbewoners over de vloer komen, nemen hen mee naar de activiteiten.

Lees meer over Het Bejaardenhuis van de Toekomst op zorgsaamwonen.nl

Overvecht Gezond

Overvecht Gezond is een samenwerkingsverband dat speciale programma’s opzet voor kwetsbare groepen jongeren, volwassenen en ouderen in de wijk. Hun doel: betere gezondheid voor alle bewoners van de Utrechtse wijk Overvecht. Samenwerkingspartners zijn: huisartsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, apothekers en vele anderen. Gezamenlijk werken zij aan een integrale aanpak op wijkniveau, waarbij professionals proactief inspelen op toekomstige gezondheidsproblemen van bewoners.

Lees meer over Overvecht Gezond op overvechtgezond.nl

Victor neemt regie

Is de zorg voor de cliënt complex en is er geen overzicht wie er allemaal een rol spelen? In de Utrechtse wijken Zuilen en Ondiep is de aanpak 'Victor' ontwikkeld, waarbij professionals afspreken wie (tijdelijk) de regie over de samenwerking neemt. Dat is 'de Victor'.

Meer informatie over Victor op zuilenondiepgezond.nl

Gezonde Wijkaanpak

Gezonde wijkaanpak

Wijkgerichte gezondheidsbevordering, ook wel de Gezonde Wijkaanpak genoemd, is een overheidsprogramma dat zich richt op het versterken van gezondheid en welzijn van bewoners in een wijk, buurt of dorp. Bewoners en professionals werken hierbij samen. Bekijk de infographic over de Gezonde Wijkaanpak op loketgezondleven.nl.

Werkwijze Om U

In de regio Utrecht werken zorg en welzijn samen aan proactieve ouderenzorg. In hun model staat de oudere centraal, vandaar de naam 'Om U'. Ouderen met een verhoogd risico op kwetsbaarheid worden vroegtijdig en gestructureerd in kaart gebracht. Na signalering van kwetsbaarheid inventariseren de professionals de wensen en behoeften van de oudere en zijn of haar omgeving. Indien nodig en als de oudere dat wenst krijgt de cliënt  één contactpersoon die weet wat er speelt en wie er over de vloer komt.

Medische en sociale zorg- en ondersteuning worden in samenhang en vanuit een gedeelde visie op ouderenzorg geboden. De betrokkenen stemmen met elkaar en met de oudere af. Ook betrekken zij zoveel mogelijk het netwerk rondom de oudere. De behoeften en de wensen van de oudere zijn leidend.

Het behouden en waar mogelijk vergroten van de eigen regie en zelfredzaamheid van de oudere is een belangrijk onderdeel van de houding en werkwijze van professionals. Zorgverleners kennen elkaars expertise, hebben kennis van de sociale kaart en maken op wijkniveau afspraken over de samenwerking, consultatie en communicatie. Kijk voor meer informatie op de website Om U Utrecht

Welzijn op recept

gezonde wijkVeel ouderen die bij de huisarts komen hebben psychosociale problemen. Activiteiten zijn dan een betere oplossing dan medicijnen. Bij Welzijn op recept verwijst een zorgverlener de patiënt naar een welzijnscoach of welzijnsarrangement. De arrangementen bestaan uit interventies die het welbevinden van mensen verhogen, zoals creatieve activiteiten, vrijwilligerswerk, sport en bewegen of een combinatie hiervan. 

Lees meer op de website welzijnoprecept.nl

Deel jouw goede voorbeelden

Heb je zelf goede voorbeelden? We horen het graag! Reageer onderaan deze pagina of stuur een mail naar Barbara de Groen, expert samenwerken in de wijk.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.