Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Samenwerken in de wijk

Langdurige zorg voor thuiswonende ouderen

Wat zijn de uitgangspunten van de langdurige zorg voor ouderen in Nederland? Hoe hard gaat de vergrijzing? Wat verandert er de komende 20 jaar onder de ouderen in Nederland op het gebied van zorg en wonen? 

Langdurige zorg voor thuiswonende ouderen is gericht op kwaliteit van leven en zelfredzaamheid. Wijkteams en de gemeente kijken naar wat mensen (nog) wel kunnen in plaats van wat zij niet meer kunnen. Als er ondersteuning nodig is, kijken zij eerst naar de mogelijkheden van het eigen, sociale netwerk. Als ouderen ook met steun van de omgeving niet (meer) zelfredzaam kunnen zijn, wordt passende ondersteuning en zorg geregeld. De meest kwetsbare mensen krijgen zorg in een intramurale omgeving. 

Langdurige zorg voor thuiswonende ouderen

Taskforce Wonen en Zorg

Over twintig jaar zijn er naar schatting 2,5 miljoen 75+’ers; dat is bijna twee keer zoveel als nu. Daarnaast stijgt de gemiddelde leeftijd van ouderen en blijven zij steeds langer (al dan niet alleenstaand) zelfstandig wonen. Nederland is op dit moment niet in staat om deze groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. Er gaapt een groot gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis.

Er is een gezamenlijke aanpak nodig om de komende jaren voldoende woonzorgvormen voor ouderen en andere kwetsbare groepen te organiseren. Daarvoor is de Taskforce Wonen en Zorg in het leven geroepen, een gezamenlijk initiatief van VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries van VWS en BZK. Naar de website Taskforce Wonen en Zorg

In 2020 heeft de taskforce een nulmeting gedaan, waarbij de volgende knelpunten in kaart zijn gebracht:

 • tekort aan passende woonzorgvormen 
 • onvoldoende inzicht in de vraag naar woonzorgvormen 
 • samenwerken is noodzakelijk maar ingewikkeld 
 • te weinig locaties beschikbaar 
 • complexe financierbaarheid van woningen met zorg 

Leer meer over de nulmeting (2020) op taskforcewonenzorg.nl

Cijfers aantal ouderen in Nederland

Het aantal mensen van 80 jaar of ouder zal naar verwachting stijgen van ruim 800 duizend in 2021 naar tussen de 1,5 en 2,6 miljoen in 2050. De bevolking van 20 tot 65 jaar zal veel minder sterk groeien of zelfs krimpen. Daardoor zijn er in 2050 op elke 80-plusser tussen de 4 en 7 mensen van 20 tot 65 jaar, tegen 12 in 2021. Dit blijkt uit het eindrapport van de Verkenning Bevolking 2050 van het Demografisch Instituut NIDI en het CBS.

Het sterk stijgende aantal 80-plusers wordt verklaard doordat er na de Tweede Wereldoorlog veel mensen zijn geboren die de komende dertig jaar de 80 passeren. En doordat ouderen langer dan vroeger blijven leven. Hoe sterk de stijging van het aantal 80-plussers zal zijn, hangt af van de verdere ontwikkeling van de levensverwachting. De bevolkingsprognose van het CBS voorziet een stijging tot ongeveer 2 miljoen 80-plussers in 2050. 

Bron: In 2050 zijn er twee tot drie keer zoveel 80-plussers als nu (april 2021) op cbs.nl 

Cijfers zorg en wonen ouderen

Wat verandert er de komende 20 jaar onder de ouderen in Nederland op het gebied van zorg en wonen:

 • De groep 65 + in Nederland neemt tussen 2020 en 2040 zowel in absolute (+1,5 miljoen mensen) als relatieve (+6%) zin toe. Bron: bevolkingstoename: CBS/Statline
 • Toename aantal thuiswonende ouderen. Van 1,2 miljoen in 2015 naar 2,6 miljoen in 2040. Bron: Witboek Ouderen, zorg en wonen Actiz (2020)
 • Het aantal eenpersoonshuishoudens (65+) stijgt van 9.000 naar 1,7 miljoen. Bron: Witboek Ouderen, zorg en wonen Actiz (2020)
 • Eén op de drie van de 85+’ers voelt zich eenzaam. Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS, RIVM, GGD Nederland (2018)
 •  Het aantal mensen met dementie verdubbelt, van 165.000 in 2015 naar 330.000 in 2040. Bron: Witboek Ouderen, zorg en wonen Actiz (2020)
 • In 2019 waren er 1,4 miljoen mensen werkzaam in de sector Zorg en Welzijn, waarvan 436.000 in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Bron: Regioplus
 • Percentage van de bevolking nodig werkzaam in ouderenzorg: 3% in 2016 en 7% in 2040. Bron: Regioplus
 • Zorgkosten per persoon per jaar: 65-75 jaar: € 5.050, 75-85 jaar: € 9.750, 85+: € 22.950. Bron: Witboek Ouderen, zorg en wonen Actiz (2020)
 • Uitgaven ouderenzorg: van 19 miljard in 2018 naar 42 miljard in 2040. Bron: Witboek Ouderen, zorg en wonen Actiz (2020)    

Bekijk de infographic met cijfers over zorg en wonen ouderen (jpg, 2021)

Veel van de bovenstaande cijfers komen uit het Witboek Ouderen, zorg en wonen (2020) van Actiz, waarin Actiz pleit voor verandering op het gebied van wonen en zorg voor ouderen. 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.