Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Samenwerken in de wijk

Samenwerking zorg en welzijn

Ouderen in de wijkzorg hebben vaak meerdere hulpvragen en problemen. Daardoor krijgen ze vaak te maken met hulpverleners uit verschillende domeinen. Een goede samenwerking is cruciaal, je benut elkaars kennis beter, cliënten worden beter en sneller geholpen en kunnen zoveel mogelijk zelf de regie houden.

spil in de wijkHoe zorg je dat professionals in zorg en welzijn zo goed mogelijk samenwerken? In de publicatie ‘De spil in de wijk’ van het programma 'Integraal werken in de wijk' krijg je antwoord op deze vraag. Voor deze publicatie spraken onderzoekers met 20 zorgprofessionals die een spilfunctie in de wijk vervullen. Wat is volgens hen belangrijk in de samenwerking? Wat werkt? In deze publicatie lees je meer over de verbinding tussen het medische en sociale domein.

Download de publicatie 'De spil in de wijk' (pdf, 2018) 

9 tips voor een betere samenwerking

Uit het onderzoek 'De spil in de wijk' kwamen 9 tips voor (en door) zorgverleners:

 1. Werk proactief in het opzoeken van contact.
 2. Ga het gesprek aan over elkaars werkwijze en visie.
 3. Ken én maak gebruik van elkaars kennis en kunde. 
 4. Werk ook fysiek dicht bij elkaar.
 5. Organiseer momenten om elkaar te spreken.
 6. Weet wie betrokken is in een casus. Spreek duidelijk af wie wat doet en op welk moment je de ander inschakelt.
 7. Spreek met elkaar af wie de regie heeft.
 8. Koppel terug over stand van zaken binnen de casus.
 9. Evalueer regelmatig hoe de samenwerking gaat.

Randvoorwaarden voor spilfunctie

Om de spilfunctie tussen medisch en sociaal domein zo goed mogelijk te vervullen zijn een aantal randvoorwaarden noodzakelijk. Denk aan inzet, tijd en middelen:

 1. Geef als organisatie de ruimte om de spilfunctie goed uit te voeren en af te wijken van regels of vaste werkwijzen.
 2. Maak als organisaties onderling afspraken over het delen van cliëntinformatie en leg dit vast.
 3. Heb samen met ketenpartners oog voor continuïteit en capaciteit in de zorg en ondersteuning voor de cliënt.

Poster met cartoons

Van de tips is een poster met cartoons gemaakt. Gebruik deze poster om je collega's (ook uit andere domeinen!) te wijzen op het belang van een goede samenwerking.

Download de poster met cartoons (pdf, 2018))

5 gemeenten over verbinding zorg en welzijn

Hoe organiseren gemeenten de verbinding tussen zorg en welzijn? In de wijkkrant Wijkverpleging als verbinding tussen medisch en sociaal domein (pdf, 2019) lees je de verhalen van 5 gemeenten. De een stimuleert een betere afstemming met een financiële bijdrage, de ander voegt intakes samen zodat inwoners niet vaker dan nodig hun verhaal hoeven doen en sneller de juiste ondersteuning krijgen. En in sommige gevallen stelt de zorgverzekeraar een budget beschikbaar voor wijkgericht werken.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.