Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Samenwerken in de wijk

Scholing en online trainingen

Wil je meer kennis opdoen over effectief en professioneel handelen als wijkprofessional? Volg een (online) training of een e-learning. 

Effectieve casusbesprekingen in je sociale wijkteam

Aan de hand van theorie, filmpjes en opdrachten leer je in deze online training van de Movisie Academie werken met een 4-stappen methode. Je ziet goede en slechte voorbeelden van casusbesprekingen van een denkbeelding wijkteam en vergelijkt jouw teamsituatie met dit team. Daarnaast werk je aan een eigen actieplan, met verbeterpunten voor jezelf en je team. Aan het eind van de module krijg je tips over de toepassing van de 4-stappen methode. De training duurt 60 minuten. Deelname is gratis, eenmalig registreren vooraf. 

Volg de online training casusbespreking op movisie.nl

Kennisbundel Verward in de wijk

Deze kennisbundel vergroot jouw kennis over goede zorg bij verward gedrag. Kennis over het herkennen en begrijpen van ziektebeelden die kwetsbaarheid en verward gedrag bij mensen kunnen veroorzaken. Ook vind je informatie over de organisatie van zorg voor mensen die verward of onbegrepen gedrag vertonen. Het ondersteunt de zoektocht van professionals naar de organisatie van zorg in hun eigen wijk of buurt en biedt handvatten om samen te werken met formele en informele zorgverleners. Tot slot is er aandacht voor het gedrag van verwarde mensen en van zorgprofessional zelf, in reactie op dit gedrag.

Elk hoofdstuk bevat uitleg, ervaringsverhalen, verwijzingen naar filmpjes, artikelen, en boeken en opdrachten. De kennisbundel richt zich op HBO-docenten en praktijkopleiders en is natuurlijk ook goed te raadplegen door professionals zelf. De publicatie is ontwikkeld door SBW (Stichting Bevordering Wijkverpleegkunde), Hogeschool Rotterdam HBO-V opleiding, Laurens, Movisie en Vilans.

E-learning Spil in de wijk

In de e-learning 'Spil in de wijk' leren sociale professionals en wijkverpleegkundigen hoe zij in contact komen met kwetsbare ouderen en hoe zij hen de juiste hulp kunnen bieden via netwerken in de wijk. Na afloop hebben deelnemers meer kennis en vaardigheden over het bereiken van ouderen, hen betrekken bij de buurt en het eerder signaleren van eventuele problemen. De e-learning 'Spil in de wijk'  is gebaseerd op het Rotterdamse project 'Even buurten' en gemaakt door Hogeschool Rotterdam, BeterOud, Genero en Movisie met ondersteuning van Zonmw. Deelname is gratis, eenmalig registreren vooraf.

Naar de e-learning Spil in de wijk (2018, gecheckt 2022) op movisie.nl

E-learning PLUS Depressiepreventie in de wijk

Veel wijkteams hebben hun handen vol aan complexe casussen in de wijk. Psychische problemen spelen daarbij vaak een rol. Wijkprofessionals krijgen in deze training meer inzicht in depressieve klachten en depressie, hoe zij deze tijdig kunnen signaleren en wat zij kunnen doen. Deelnemers volgen een individuele online training en twee intervisiebijeenkomsten. Een POH-GGZ en een ervaringsdeskundige brengen inzichten in vanuit de praktijk. De training is opgezet door GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD Midden Holland en het Trimbos-instituut. Bekijk de Handreiking voor sociale wijkteams en professionals in zorg en welzijn (pdf, 2018, gecheckt 2022) bij de E-learning PLUS, die geschreven is voor beleidsadviseurs in wijken en gemeenten, GGD’en en ROS’en. 

Naar de E-learning PLUS Depressiepreventie in de wijk (2018, gecheckt 2022) op trimbos.nl

Reflecteer op je professionele basishouding

In deze online training leer je binnen 30 minuten meer over de effectieve professionele basishouding van sociale professionals. Deze e-learning helpt je op weg en helpt je vanuit cliëntperspectief te kijken naar wat mensen nodig hebben om een stap te zetten naar meer participatie en zelfontwikkeling. Leer hoe je als professional een open gesprek voert waarin mensen ontdekken hoe zij een stap voorwaarts kunnen zetten. De training van de Movisie Academie duurt 30 minuten. Deelname is gratis, eenmalig registreren vooraf. 

Naar de training Reflecteer op je professionale basishouding (2017, gecheckt 2022) op movisie.nl

Online minicursus: Werken vanuit zelfregie

In deze online training van de Movisie Academie leer je hoe je als professional vanuit zelfregie kunt werken. De theorie wordt gekoppeld aan een cliënt uit jouw eigen praktijk. Zo wordt duidelijk waar voor jou de mogelijkheden en dilemma’s liggen. Je krijgt handige instrumenten aangereikt die je in je werk kunt gebruiken. De training duurt 15 tot 20 minuten. Deelname is kosteloos, eenmalig registreren vooraf. 

Volg de minicursus Werken vanuit zelfregie (2016, gecheckt 2022) op movisie.nl