Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Informele zorg

COUP-model: samenwerken met familie

Een prettige samenwerking met de familie is belangrijk, voor de bewoner in je zorginstelling én de naasten zelf. De COUP-werkwijze of -methode helpt je hen beter te leren kennen en begrijpen. Hierdoor ben je in staat om de zorg en het welbevinden van de zorgvrager goed af te stemmen en een prettige band op te bouwen.

Direct naar:
C van contact leggen
O van ondersteunen
U van uitnodigen
P van participeren

Familie is onmisbaar voor het welzijn van bewoners. En ook voor familieleden is hun bijdrage aan de zorg van hun naaste waardevol. Een goed contact met de zorgmedewerkers speelt daarin een grote rol. Hierdoor voelen familie en vrienden zich serieus genomen. 

Voor het opbouwen van een prettig contact en fijne samenwerking kan de COUP-werkwijze helpen. COUP is de afkorting van Contact leggen, Ondersteunen, Uitnodigen en Participeren. 

C van Contact leggen

Door een goed contact ontstaat er wederzijds vertrouwen. Maak een praatje als familie hun naaste bezoeken en vraag hoe het gaat. Dit betekent echt niet eindeloos alles aanhoren. Maar wel: familieleden herkennen, belangstelling tonen zodat ze zich welkom en thuis voelen. 

Laat ook zien wie jíj́ bent en wat je doet als medewerker. Zo ontstaat er contact over en weer. Dat leidt tot wederzijds vertrouwen en verdere interactie. 

O van Ondersteunen

Het kan voor familieleden lastig zijn om contact te blijven houden met hun naaste. Bijvoorbeeld omdat ze als mantelzorger overbelast zijn geraakt en alle zorg graag even loslaten. Of omdat ze soms niet meer weten hoe ze een gesprek kunnen aanknopen met hun naaste die hen niet meer herkent vanwege dementie. Door een luisterend oor te bieden, ondersteun je hen op momenten dat ze het moeilijk hebben. 

U van Uitnodigen

Familieleden, buren en vrienden hebben een betekenisvolle relatie met hun naaste. Toen hun vader, moeder of opa nog thuis woonde, waren zij nauw betrokken. Voor familieleden is belangrijk om te weten dat deze betrokkenheid ook mogelijk en zelfs zeer gewenst is binnen de verblijfszorg of als hun naaste hulp thuis krijgt van een zorgorganisatie. Laat de familie zien welke activiteiten de organisatie onderneemt en nodig hen daarvoor uit. 

P van Participeren

Het is fijn als familieleden zelf een actieve bijdrage leveren aan het welbevinden van hun naaste en zelfs aan die van andere bewoners. Ze kunnen bijvoorbeeld gaan wandelen, activiteiten organiseren, helpen tijdens het eten of met klussen in de tuin. Vraag wat ze zelf kunnen en willen doen en maak daar afspraken over. 

Meer weten over gelijkwaardig samenwerken?

Onderstaande werkwijzen helpen bij het gelijkwaardig en prettig samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers. 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.