Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Elke 5 minuten belandt een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp na een valongeval. Een val van een cliënt heeft vaak grote gevolgen. Bijna de helft van het aantal valongelukken gaat met letsel gepaard. Ouderen kunnen hierdoor hun zelfredzaamheid tijdelijk of voorgoed verliezen. Nu ouderen langer thuis blijven wonen, wordt goede voorlichting over valpreventie in de thuissituatie des te belangrijker.

Risico's signaleren

Hoe kun je valrisico’s herkennen? De Valanalyse geeft advies bij het voorkomen van valongelukken.

Lees verder

Preventieprogramma's

Een overzicht van methoden om valongevallen bij ouderen te voorkomen.   

Lees verder

Valpreventie bij dementie

Ouderen met dementie en cognitieve stoornissen vallen twee keer zo vaak als leeftijdsgenoten zonder deze problemen. Om valpreventie voor deze doelgroep te kunnen bieden is het van belang goed zicht te hebben op de aanwezige risicofactoren en daarop aansluitende maatregelen.

Lees verder
speel video af

Filmpje: valpreventie

Wees altijd alert! Dit animatiefilmpje (2 min.) laat zien dat je als zorgmedewerker kunt helpen om valongelukken te voorkomen!

Cursussen valpreventie
Filmpje: valpreventie

https://vimeo.com/136812973

Wees altijd alert! Dit animatiefilmpje (2 min.) laat zien dat je als zorgmedewerker kunt helpen om valongelukken te voorkomen!

Health Impact Bond

Verkenning van nieuwe financiering waarbij private partijen investeren in valpreventie. 

Lees verder

Meeste valongevallen in en om huis

De meeste valongevallen vinden in en om huis plaats. Om vallen bij ouderen te voorkomen is een goede samenwerking tussen eerstelijns zorgverleners belangrijk.

Lees verder

Gerelateerde thema's: