Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Vernieuwend zorgen

Cijfers: vergrijzing en toenemende zorg

Vergrijzing: toename 65- en 80-plussers 

De komende jaren neemt het aantal ouderen rap toe. Volgens de CBS Bevolkingsprognose zal het aantal 65-plussers toenemen: waren er in 2012 nog 2,7 miljoen 65-plussers, in 2041 zullen dat er 4,7 miljoen zijn. Tot 2060 blijft het aantal schommelen rond 4,7 miljoen.
vergrijzing toename 65-plussersDe komende jaren zal vooral het aandeel 65-79-jarigen op de totale bevolking sterk stijgen. Vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk toe (de dubbele vergrijzing). In 2040, het hoogtepunt van het aantal 65-plussers, is naar schatting 26 procent van de bevolking 65-plusser, waarvan een derde ouder is dan 80 jaar. In 2012 waren er 686227 mensen van 80 jaar of ouder, in 2040 zijn dat er 1.554.742.

Video: gevolgen van de vergrijzing

In dit filmpje van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt eenvoudig uitgelegd wat vergrijzing betekent.

https://youtu.be/5yqwDwisiCI

Grijze druk neemt toe (ontgroening)

In verhouding wordt de potentiële beroepsbevolking kleiner. Rond 2025 is die bevolking nog maar 60 procent van de totale bevolking. In 2012 waren er nog vier potentieel werkenden op elke oudere, in 2040 is dit afgenomen naar twee potentieel werkenden voor iedere 65-plusser. De zogenaamde ‘grijze druk’ neemt toe. vergrijzing en meer zorgDe grijze druk wordt gedefinieerd als het aantal personen van 65 jaar en ouder als percentage van het aantal personen van 20-64 jaar. In de grafiek zie je de grijze druk stijgen van 20 procent (1990-2000) naar 50 procent (2040). Dat betekent dat er minder werkenden zijn die de sociale lasten, zoals gezondheidszorg, kunnen dragen.

Toenemende zorgvraag

Met de toename van het aantal ouderen stijgt de zorgvraag. Van de mensen van 65 jaar en ouder heeft 70 procent een chronische ziekte. Van de mensen van 75 jaar en ouder heeft de helft meer dan één chronische ziekte. Van de mensen van 75 jaar en ouder met een chronische ziekte, heeft 63 procent twee of meer chronische ziekten (multimorbiditeit) en 32 procent drie of meer.
meer ouderen meer ziektenDaardoor stijgt het zorgvolume met ongeveer 4 procent per jaar. Naar verwachting zal in 2030 38 procent van de mensen ouder dan 75 jaar meer dan drie aandoeningen hebben.

De grafiek laat zien: hoe ouder, hoe meer aandoeningen.

Monitor Langer Thuis

65 procent van de 75-plussers vindt zelf dat ze een goede kwaliteit van leven hebben. 71 procent van de 75-plussers ervaart regie over zijn of haar leven. En 81 procent geeft aan in een geschikte woning te wonen. Deze gegevens komen uit de Monitor Langer Thuis van het RIVM waarin met verschillende indicatoren wordt bijgehouden hoe ouderen met een goede kwaliteit van leven oud kunnen worden in hun vertrouwde omgeving.
De monitor, in 2019 voor het eerst verschenen, baseert zich onder andere op bekende bronnen als CBS en SCP-onderzoeken en op de uitkomsten van Mijnkwaliteitvanleven.nl. Hierin hebben 58.000 mensen verspreid over Nederland in de periode 2014-2019 in beeld gebracht wat voor hen belangrijk is. De monitor verschijnt jaarlijks.
 

Bronnen

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

lala 1/10/2020

Wie heeft dit stukje tekst geschreven? En in welk jaartal, voor mijn verslag heb ik een correcte bronvermelding nodig.

Alvast bedankt.


lala 1/10/2020

Wie heeft dit stukje tekst geschreven? En in welk jaartal, voor mijn verslag heb ik een correcte bronvermelding nodig.

Alvast bedankt.


sem 27/3/2019

nu i vind dat er ook bij met worden gezet de drie namen van de grootste vergrijzing


Bibi Bergman 11/2/2017

Sinds het jaar 2000 had Nederland 15 miljoen inwoners. In 2016 waren dat er ruim 17 miljoen. Deze snelle groei werd veroorzaakt door immigratie naar Nederland.
De "vergrijzing" houdt min of meer gelijke tred met immigratie als de CBS-cijfers kloppen.