Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Vernieuwend zorgen

Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet regelt de verplichte volksverzekering voor geneeskundige zorg. De wet wordt uitgebreid met twee nieuwe onderdelen: wijkverpleging en extramurale behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking. Er is een aanspraak 'wijkverpleging' in het verplichte basispakket. 

Wijkverpleging indiceert zorg

De wijkverpleging heeft een centrale rol in de wijk. Mensen kunnen rechtstreeks of bijvoorbeeld via hun huisarts, Wmo-loket of gezondheidscentrum in contact komen met een wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige beoordeelt samen met de cliënt wat er nodig hebben aan verpleegkundige zorg om langer thuis te kunnen wonen. De wijkverpleegkundige is zo weer zelf verantwoordelijk voor het stellen van de indicatie en de zorgtoewijzing, in plaats van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). De wijkverpleegkundige moet zorgen dat de zorgvraag helder is en tot een verpleegkundige diagnose en indicatie voor zorg komen. Uiteindelijk doel is het zodanig organiseren van de zorg dat een cliënt zoveel mogelijk zelfredzaam is en de eigen regie kan voeren (lees meer: ). Verder is wettelijk verankerd dat het mogelijk is om de zorg niet alleen in natura te ontvangen, maar desgewenst ook  via een persoonsgebonden budget.

Wijkverpleegkundige: spil in de zorg

De wijkverpleegkundige is de spil in de zorg. Bij de aanspraak wijkverpleging gaat het niet alleen om puur verpleegkundige of verzorgende handelingen, maar ook het coördineren van de zorg, coaching (bijvoorbeeld ondersteuning bij zelfmanagement) en individuele, zorggerelateerde preventie. Wie deze zorg verleent, wordt bepaald door de specifieke omstandigheden. Dat kan een verpleegkundige zijn, maar ook een verzorgende, een wijkverpleegkundige of een casemanager dementie.
Voor mensen met een hoog risico op een aandoening, zoals kwetsbare ouderen, valt ook ondersteuning bij 'algemene dagelijkse levensverrichtingen' (ADL) onder de Zvw.

Verbinding met maatschappelijke ondersteuning

Het doel is mensen zo lang mogelijk thuis te houden door verpleging en verzorging thuis beter te laten samenwerken met het sociale domein. In de bekostiging van wijkverpleging wordt ook deelname aan de sociale wijkteams geregeld. Dit betekent dat zorgverzekeraars met gemeenten afspraken moeten maken over de afstemming tussen zorg en maatschappelijke ondersteuning in de wijk. 

Zorgen 

Verschillende organisaties waaronder ANBO, UnieKBO, V&VN en ActiZ hebben zorgen geuit over toenemende problemen in de wijkverpleging. ActiZ schreef augustus 2016 een brandbrief aan de minister. Meer patiënten, lagere vergoedingen, dreigende cliëntenstops en de beschikbaarheid van specialistische zorg zijn de grootste pijnpunten. Daarnaast neemt de druk op de wijkverpleegkundige toe als het gaat om 24-uurs beschikbaarheid en de toenemende registratielast. Dat leidt tot ‘een opeenstapeling van problemen die steeds duidelijker zichtbaar en voelbaar wordt’, aldus ActiZ. Lees de brandbrief van ActiZ (pdf).

Lees meer

Interactieve infographic: hervormingen zorg (pdf)

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Tara Gabriels 25/2/2023

Ter info: Beide PFD-documenten zijn niet meer beschikbaar?

HBO Verpleegkundige in opleiding