Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Zelfmanagement in Zorg en Welzijn

Hoe ondersteunen we mensen met een langdurige zorgvraag of chronische ziekte zo goed mogelijk bij eigen regie en zelfmanagement? In de Zorg voor Beter-werkplaats ‘Zelfmanagement in Zorg en Welzijn’ gingen vijf thuiszorgteams met zelfmanagementinterventies aan de slag en kwamen tot 11 inzichten.  

Werkplaats zelfmanagementZelfmanagement en zelfredzaamheid van mensen met een langdurige zorgvraag staan volop in de aandacht. Jezelf kunnen redden, terwijl je last hebt van bijvoorbeeld eenzaamheid, verdriet, moedeloosheid, frustratie en rouw, vraagt andere begeleiding. Hoe kun je als professional worden toegerust om hierop in te spelen? Hoe kun je op een positieve manier aandacht besteden aan zingeving en het vergroten van veerkracht? Met die vragen gingen de deelnemers aan de slag in de werkplaats Zelfmanagement.De werkplaats zelfmanagement vond plaats van mei 2019 tot en met december 2019.

Direct naar het eindproduct Werkplaats Zelfmanagement in Zorg en Welzijn (pdf)

Bekijk ook de andere producten:

Wat was de opzet van de werkplaats?

Aan de werkplaats deden vijf zorgteams van drie thuiszorgorganisaties mee. De deelnemers bestonden uit zorgverleners, wijkverpleegkundigen en verzorgenden die een grote rol hebben in de ondersteuning van zelfmanagement bij cliënten en het vormgeven daarvan met hun teams. Daarnaast namen staffunctionarissen deel, zoals een kwaliteitscoach en kwaliteitsverpleegkundigen. Ook was een expertgroep betrokken met docenten, onderzoekers en ervaringsdeskundigen. In twee expertbijeenkomsten reflecteerden zij op de resultaten en vragen van de thuiszorgteams en gaven advies. Verder zijn voor Positieve Psychologie twee bijeenkomsten georganiseerd met experts van de Universiteit Twente. Vilans begeleidde de bijeenkomsten.

Interventies voor zelfmanagementondersteuning

Vilans maakte een overzicht van zelfmanagementinterventies (pdf) uit recente bronnen, die geschikt zijn voor zorgteams. Elk team ging met twee interventies aan de slag. De teams hebben gekozen voor de volgende interventies:

 1. Positieve Psychologie Interventies (4 teams)
 2. Samen Beslissen (2 teams)
 3. Terugvraagmethode (1 team)
 4. Mantelscan (1 team)

Eindproduct: 11 inzichten van thuiszorgteams

De werkplaats leverde 11 inzichten van thuiszorgteams op die gegroepeerd zijn in 5 thema's:

Thema 1: Zelfmanagement ondersteunen bij cliënten

 • Inzicht 1: voer het gesprek over de drempels van zorgverleners om zelfmanagement bij de cliënt te ondersteunen.
 • Inzicht 2: rust medewerker toe met de juiste gespreksvaardigheden en coach ze in de praktijk.
 • Inzicht 3: oprecht contact maken met de cliënt en het zelfmanagement van de cliënt in kaart brengen. Het team meekrijgen waarom zelfmanagement van belang is.

Thema 2: Het team meekrijgen waarom zelfmanagement van belang is

 • Inzicht 4: je team neem je mee door aandacht te besteden aan het ‘waarom’ van zelfmanagementondersteuning.
 • Inzicht 5: gebruik praktijksituaties of voorbeelden om zelfmanagementondersteuning te bespreken.
 • Inzicht 6: ga laagdrempelig in gesprek over zelfmanagementondersteuning in het team.

Thema 3: Keuze maken voor passende zelfmanagementinterventies

 • Inzicht 7: samen interventies voor zelfmanagement kiezen.
 • Inzicht 8: niet teveel interventies tegelijk doen, maar wel de samenhang kennen.

Thema 4: Aandacht en ruimte hebben voor teamontwikkeling en zelfmanagement

 • Inzicht 9: creëer tijd en ruimte om te mogen groeien.
 • Inzicht 10: structureel aandacht hebben voor teamontwikkeling en zelfmanagementondersteuning.

Thema 5: Invulling geven aan zelfmanagementondersteuning binnen de kaders van de organisatie

 • Inzicht 11: maak binnen de kaders je eigen verhaal en evalueer

In het eindproduct van de werkplaats lees je per thema de inzichten en praktijkervaringen van de thuiszorgteams. Ook zijn per interventie inzichten en tips gebundeld. 

Download het eindproduct Werkplaats Zelfmanagement in Zorg en Welzijn (pdf)

Looptijd werkplaats

De werkplaats zelfmanagement liep van mei 2019 tot december 2019 en bood ruimte voor drie organisaties uit de Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT). De deelnemende teams ontvingen individuele ondersteuning van adviseurs van Vilans. Gedurende de looptijd experimenteerden de organisaties met 2 nieuwe interventies in hun organisatie.

Samenwerkingspartners

ZonMw financierde de werkplaats. De deelnemers werden begeleid door Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg.

Vragen of meer informatie?

Heb je vragen of wil je meer weten over de werkplaats? Neem contact op met: Jeroen Havers, Senior adviseur Persoonsgerichte zorg. Stuur een mail of bel: 06 – 22810113.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.