Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

5 veelgestelde vragen over dementie 07/09/2020

Dementie heeft een grote invloed op het leven van mensen met dementie en hun naasten. De zorg voor de persoon met dementie wordt vaak naarmate het ziekteproces vordert steeds zwaarder. Dit wekt ook de nodige vragen op. Daarom hebben we vijf veelgestelde vragen over dementie op een rij gezet.

1. Hoe herken je als professional pijn bij dementie? 

Als je pijn ervaart kun je dit gemakkelijk aangeven door te beschrijven wat je voelt of mankeert, maar dit geldt niet altijd voor mensen met dementie. Vooral wanneer zij verder in hun dementie zitten wordt het lastig om goed aan te geven dat zij pijn ervaren en dat is een probleem. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de mensen met dementie pijn heeft. Als zorgmedewerker is het belangrijk om de non-verbale uitdrukkingen te herkennen van iemand met dementie. Hiervoor zijn verschillende observatie instrumenten ontwikkeld.

2. Hoe kan ik mensen met dementie ondersteunen om zoveel mogelijk zelf te blijven doen? 

Na de diagnose komt een groot deel van de zorg en ondersteuning komt bij de mantelzorger terecht. Het is daarom belangrijk dat mensen met dementie ook zo veel mogelijk zelf blijven doen. Probeer zo min mogelijk dingen uit handen te nemen om te zien wat ze nog wel zelf kunnen doen.

Vijf praktische tips om mensen met dementie te ondersteunen

 1. Leef je in in de persoon met dementie
 2. Sluit aan bij de wensen en behoeften van de persoon met dementie
 3. Neem geen dingen van de persoon met dementie over, maar bied ondersteuning waar dat nodig is
 4. Stimuleer de persoon met dementie en zijn omgeving om zo lang mogelijk de gewone dingen te blijven doen
 5. Test en corrigeer de persoon met dementie niet 
Lees meer tips voor communiceren met mensen met dementie

3. Hoe kan ik als professional bijdragen aan een betekenisvol leven voor iemand met dementie 

Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen wensen en behoeften. Daarom is naast de zorg, aandacht voor het welzijn daarom van groot belang. Op welke manier wil deze persoon zijn of haar leven nog vormgeven zowel in het begin van de dementie, maar ook later in het proces? En hoe ga je er mee om als iemand haar leven niet meer als betekenisvol ervaart? Als zorgmedewerker speel je hier een belangrijke rol in. 

Als zorgmedewerker denken we soms te weten wat voor iemand betekenisvol is. Het blijft belangrijk om vanuit de persoon te kijken. De Praatplaat (pdf) kun je gebruiken om in een aantal stappen te onderzoeken wat je als zorgmedewerker kan bijdragen. Je kunt de praatplaat zelf of samen met collega’s invullen. 

4. Hoe kan ik als zorgprofessionals mantelzorgers ondersteunen van iemand met dementie? 

Veel mantelzorgers zijn zwaar belast door de zorg en ondersteuning van een persoon met dementie. Als zorgprofessional is het belangrijk om deze overbelasting te herkennen en te onderzoeken hoe je als professional hierbij kan ondersteunen. Soms is het voldoende om aandachtig te luisteren, maar soms is ook meer praktische ondersteuning gewenst. Dit kan bijvoorbeeld door een passende dagbesteding/dagopvang te zoeken zodat de mantelzorger wat meer ademruimte heeft. 

5. Hoe kan ik als zorgprofessional mensen met dementie meenemen in besluitvorming? 

Van mensen met dementie wordt vaak gedacht dat zij geen beslissingen kunnen nemen. In de praktijk en uit onderzoek blijkt dat mensen met dementie wel degelijk een stem kunnen hebben in het nemen van beslissingen. Als zorgprofessional kan je hierin een belangrijke rol innemen.

Hogeschool Windesheim en Hogeschool Rotterdam hebben een gespreksleidraad ontwikkeld bestaande uit 6 stappen:  
 1. Een goede relatie opbouwen met de persoon met dementie en zijn netwerk 
 2. De situatie bespreken 
 3. De mogelijkheden bespreken 
 4. Achterhalen wat de voor- en nadelen en risico’s zijn van de verschillende mogelijkheden 
 5. De voorkeuren bespreken 
 6. De beslissing nemen, rekening houdend met de belangen van de betrokkenen 
 7. Terugkijken 
Lees meer over deze stappen in het artikel Beslissen als Samenspel uit Denkbeeld (2017). Daar vind je ook een aantal voorbeeldvragen. 

Meer informatie

Dementiezorgvoor elkaar heeft een toolbox ontwikkeld de ‘toolbox Samen beslissen met mensen met dementie en hun naasten’ biedt handvatten om het proces van samen beslissen toe te passen in het dagelijks werk.  De toolbox bevat materialen en tips.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.