Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Persoonsgerichte zorg

Subsidieoproep projectideeën Verpleging en Verzorging 06/05/2022

Verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten zijn een onmisbare schakel voor het leveren van goede kwaliteit van zorg. Zij kunnen nu, in een samenwerkingsverband, bij ZonMw subsidie aanvragen om Evidence Based Practice-interventies (EBP-interventies) toe te passen en verder te onderbouwen. De deadline voor het indienen van projectideeën is 21 juni.

Samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen voor het toepassen en onderbouwen van EBP-interventies die gerelateerd zijn aan het ‘raamwerk Essentiële zorg’. Dit raamwerk helpt professionals in verzorging en verpleging om persoonsgerichte zorg te bieden.

Lees meer over Essentiële zorg op zonmw.nl

Werken volgens Evidence Based Practice

De EBP-interventies dragen bij aan de kwaliteit van zorg én aan de oplossing voor urgente vraagstukken. Werken volgens Evidence Based Practice houdt in dat beslissingen van de zorgprofessional gebaseerd zijn op:

  • kennis uit wetenschappelijk onderzoek
  • klinische vaardigheden van de professional
  • voorkeuren van de cliënt

Evidence Based Practice is een beroepshouding die er op gericht is jezelf steeds te verbeteren en de best beschikbare kennis in praktijk te brengen.

Zeggenschapspositie

Voor de subsidieaanvraag is het verder van belang dat de betrokken zorgprofessionals in het primaire zorgproces werken en een belangrijke (zeggenschaps)positie hebben in hun organisatie. Zij worden voldoende ondersteund om, ook na de projectperiode, interventies te blijven uitvoeren volgens de meest actuele wetenschappelijke kennis.

ZonMw-Programma Verpleging en verzorging

Deze subsidieoproep maakt deel uit van ZonMw-programma Verpleging en Verzorging. Dit programma draagt bij aan de versterking van de professionaliteit van verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Lees meer over het programma Verpleging en Verzorging op zonmw.nl

Wil je de subsidie aanvragen? Geef dan ook inzicht in de zeggenschapspositie van verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. En doe je aanvraag in ieder geval voor 21 juni 2022, 14:00 uur.

Bekijk deze subsidiemogelijkheid op de website van ZonMw.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.